filozof

 

Atina Okulu (1509–1511), Raphael
Raphael'in 1509–1511 tarihli Atina Okulu tablosu, Platon, ve Aristoteles'i (ortada) diğer antik filozoflarla bilgi alışverişinde bulunurken tasvir eder.


Filozof, felsefe ile uğraşan kişidir. Filozof kelimesi Antik Yunanca bilgelik aşığı anlamına gelen φιλόσοφος (filasofos) kelimesinden gelir. Ciceron ve Diogenes Laertius’un, Eflâtun’un öğrencisi Herakleides Pontikos’un bugün elde bulunmayan bir eserine dayanarak verdikleri pek kesin olmayan bir rivayete göre filozof kelimesini ilk kullanan düşünür Pisagor olmuştur. (MÖ 6. yüzyıl)

Klasik anlamda, bir filozof, belirli bir yaşam tarzına göre yaşayan, insanlık durumuyla ilgili varoluşsal soruları çözmeye odaklanan biriydi; teoriler üzerine söylem yapmaları veya yazarlar hakkında yorum yapmaları gerekli değildi. Kendilerini bu yaşam tarzına en zorlu şekilde adamış olanlar filozof olarak kabul edilirdi ve tipik olarak Helenistik felsefeyi izlerlerdi.

Modern anlamda bir filozof, estetik, etik, epistemoloji, bilim felsefesi, mantık, metafizik, sosyal teori, din felsefesi ve siyaset felsefesi gibi bir veya daha fazla felsefe dalına katkıda bulunan bir entelektüeldir. Bir filozof aynı zamanda sanat, tarih, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, dilbilim, antropoloji, teoloji ve politika gibi yüzyıllar boyunca felsefeden ayrılan beşeri bilimler veya diğer bilimlerde çalışmış biri olabilir.

{tocify} $title={İçindekiler}

TDK sözlük anlamı nedir?

(l ince okunur), Fransızca philosophe

1. isim Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof.

2. isim, mecaz Felsefe yapmaya meraklı olan kimse.

3. isim, mecaz Sakin, kendi hâlinde yaşayan kimse.

Kelime Kökeni

Arapça faylasūf veya fīlasūf فيلسوف  "felsefe ile uğraşan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca philósophos φιλόσοφος  "bilgelik seven, felsefe ile uğraşan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Pythagoras, Yun. filozof (MÖ 5. yy).) Bu sözcük Eski Yunanca philéō φιλέω  "sevmek" ve Eski Yunanca sophós σοφός  "bilge, bilgin, üstad" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için filo+, sofist maddelerine bakınız.

Filozof Kelimesi için Tarihteki En Eski Kaynak

feylesūf [ Atebet-ül Hakayık (1300 yılından önce) ]

Ayrıca bakınız:

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski