halk

 

halk

Halk veya kişi/kişiler, bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan insan topluluğuna denir.

Halkı milletten ayıran en önemli özellik; halk, bir toplumda hâlen yaşamakta olan çeşitli toplum kesimlerini kapsamaktadır. Millet ise geçmişten geleceğe doğru belirli bir soyu ifade etmektedir. Daha milliyetçi bir ifadedir ve aynı toplumda yaşayan gruplar arasındaki farklılığı öne çıkarmaktadır.

Halkın belirgin özelliklerinden biri, millet olma özelliklerine veya bilincine ulaşmamış olmasıdır. Örneğin İstanbul halkı, Sovyet halkı... Bir coğrafyada yaşayanlardan bahsederken o devletin milletinden ziyade, halkından bahsetmenin daha doğru olacağı ve milliyetçi söylemleri daha geri plana itmesi nedeniyle amaca daha uygun olacağı düşünülmektedir. Nitekim bir Amerikan milletinin olmayıp bir Amerikan halkının olması buna örnektir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Kaynakça

  • Prof. Dr. Munci Kapani, Anayasa Hukuku, Ankara Üniversitesi Yayını

Ayrıca bakınız

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

halk (I)

Arapça ḫalḳ

1. isim Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk:

      Türk halkı.

2. isim Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu:

      Yahudi halkı.

3. isim Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri:

      Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları.

4. isim Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali:

      "Bütün köy halkı orada idi." - Ömer Seyfettin

5. isim Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu:

      "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir." - Orhan Veli Kanık

halk (II)

isim, eskimiş, (l ince okunur), Arapça ḫalḳ

Yaratma.

Halkbilim Terimleri Sözlüğü - 1978

İngilizce: folk, Fransızca: peuple, Almanca: Volk

Bir toplum içinde, ortak gelenek, görenek, davranış ve uygulamalardan oluşan bir kültürel düzende yaşayan insan topluluğu, bk. halk kültürü, halk yaşantısı, halk toplumu, halk katmanı, seçkin kültürü, krş. toplum, köy, boy.

Budunbilim Terimleri Sözlüğü - 1973

İngilizce: people, Fransızca: peuple, Almanca: Volk

Belli bir ülkede yaşayan, kan birliği taşıyan, aynı dili konuşan, benzer yaşama alışkanlıklarını sürdüren, ortak bir tarihi olan insanların oluşturdukları büyük birlik (Halk terimi aynı zamanda; birbirlerinden dil ve köken bakımından ayrı olan, ama ortak bir devlet yönetimiyle birleşmiş bulunan ahali için de kullanılır. Daha geniş anlamda, bir ulusun belli bir çevresi içinde yaşayan bölümü de bu terimle karşılanır: Anadolu halkı gibi).

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

İngilizce: (Ar. halk

Penisin kabuklanması.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: people, nation, public, community

Belli bir bölgede veya çevrede yaşayan, ortak bir kültürle birbirine bağlı, örgütsüz yaygın, insan topluluğu.

Kelime Kökeni (I)

Arapça χlḳ kökünden gelen χalḳ خلق  "herhangi bir insan topluluğu, ahali" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice χlḳ kökünden gelen χelḳā חֶלְקָא  "pay, bölük, kısım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice χālaḳ חלק  "pay etme, bölme" kökünden türetilmiştir. halk<sup maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Atebet-ül Hakayık (1300 yılından önce) ]

Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve halk kelimesinin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni (II)

Arapça χlḳ kökünden gelen χalḳ خلق  "yaratma, yaratış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaḳa خلق  "yarattı" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice χlḳ kökünden gelen χālaḳ חלק  "pay etme, düzeltme, düzenleme" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Saraylı Seyf, Gülistan Tercümesi (1391) ]

Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve halk kelimesinin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski