korumacılık

 

korumacılık

Korumacılık veya himayecilik (İngilizce: protectionism), ithal ürünlere koyulan gümrük vergileri, kısıtlayıcı kotalar ve çeşitli diğer hükûmet düzenlemeleri gibi yöntemler yoluyla ithal ve yerli ürünler/hizmetler arasındaki adil rekabeti sağlamak için devletler arasındaki ticareti kısıtlayan ekonomi politikasıdır.

İktisatçılar arasında genel kabul edilen görüş; korumacı politikaların ekonomik büyüme ve refah üzerinde olumsuz sonuçlara yol açtığı, serbest ticaret ve deregülasyon ile ticareti kısıtlayıcı hükûmet düzenlemelerinin kaldırılmasının ise ekonomik büyümeyi teşvik ettiğidir. Bazı akademisyenler, Büyük Buhran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli ekonomik krizleri korumacılığa bağlamıştır.

Ticaretin serbestleştirilmesi büyük ve her sektöre eşit dağılmayan kayıp ve kazançlara yol açar ve kısa vadede ithal edilen sektörde çalışan işçilerin işlerini kaybetmeleri ile sonuçlanabilir. Buna karşın serbest ticaret ürün ve servislerin hem tüketici hem de üretici için fiyatını azalttığından ötürü avantajlı kabul edilir.

serbest ticarete dayalı ekonomi ile korumacılığa dayalı ekonomi arasındaki farklılıklar
Birleşik Krallık Liberal Partisinin, serbest ticarete dayalı bir ekonomi ile korumacılığa dayalı bir ekonomi arasındaki farklılıklara ilişkin görüşlerini gösteren siyasi posteri. Serbest ticaret mağazası, düşük fiyatları nedeniyle ağzına kadar müşterilerle dolu olarak gösteriliyor. Korumacılığa dayalı dükkân, işletme sahibi ile düzenleyici arasında düşmanlık ile yüksek fiyatlardan ve müşteri eksikliğinden muzdarip olarak gösteriliyor.

{tocify} $title={İçindekiler}

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

korumacılık, -ğı

isim, ekonomi

Ekonomik gücü yükseltmek için ulusal ekonominin gümrük tarifeleri ile dış rekabete karşı korunmasını savunan görüş, himayecilik.

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: protectionism, protectionist foreign trade policy

Devletin dış ticarete müdahale ederek yerli üreticileri dış rekabet karşısında korumaya yönelik izlediği dış ticaret politikası.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski