Ekonomi Terimleri Sözlüğü

ayakbastı

ayakbastı ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, ekonomi, (aya'kbastı) Bir yere dışarıdan gelen insan v…

kredi

Kredi , bir tarafın diğer tarafa para veya kaynak sağlamasına izin veren ve ikinci tarafın birinci tarafa hemen geri ödeme…

yatırım

Yatırım , belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramın…

temerrüt

Temerrüt , kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi hâlidir. Temerrüt alacaklının ve borçlunun te…

destek

destek ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? destek , -ği Farsça destek 1. isim Bir şeyin yıkılmaması için konu…

parti

parti ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? parti (I) Fransızca parti 1. isim Ortak düşünce ve görüşteki kişil…

aşar

Aşar (öşür) vergisi ; Osmanlı Döneminde köylülerden, ürettikleri tarım ürünleri için %10 oranında alınan vergi. Osmanlı De…

asgari ücret

Asgari ücret veya minimum ücret , yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük ücret seviyesidir; işçilerin belirlenen s…

arz ve talep

Mikroekonomi teorisinde, arz ve talep arasındaki karşılıklı dengeye dayanan ekonomi modeli, rekabet içindeki piyasalardak…

arz talep kanunu

arz talep kanunu ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, ekonomi Piyasalarda sunu ve istem dengesini düzenli…

artık emek

artık emek ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? artık emek , -ği isim, ekonomi İşçinin, ek süre içinde harcadığ…

artık değer

artık değer ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, ekonomi İşçinin, iş gücünün karşılığı olarak ödenen değe…

aralık

aralık ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Ara:       İki masa arasında bir metre aralık var. 2. isim…

aracı

aracı ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Ara bulucu. 2. isim İki şey arasında bağlantı kuran kimse,…

apel

apel kelimesi hakkında bilgi nedir TDK sözlük anlamı ve açıklaması ne? isim, ekonomi, Fransızca appel Anonim ortaklıklarda…

resesyon

Resesyon , makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık p…

stagflasyon

Stagflasyon , stagnasyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü durumdur. Bu durumda ekonomideki işsizlik oranı artarken fiya…

ekonometri

Ekonometri (İngilizce:  econometrics ), ekonomik verilerin, matematik, istatistik ve bilgisayar bilimi aracılığıyla ekono…

korumacılık

Korumacılık veya himayecilik (İngilizce: protectionism ), ithal ürünlere koyulan gümrük vergileri , kısıtlayıcı kotalar …

piyasa ekonomisi

Piyasa ekonomisi ; yatırım, üretim ve dağıtım ile ilgili kararların arz ve talebe dayalı olduğu, mal ve hizmet fiyatlarını…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı