Ekonomi Terimleri Sözlüğü

resesyon

Resesyon , makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık p…

stagflasyon

Stagflasyon , stagnasyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü durumdur. Bu durumda ekonomideki işsizlik oranı artarken fiya…

ekonometri

Ekonometri (İngilizce:  econometrics ), ekonomik verilerin, matematik, istatistik ve bilgisayar bilimi aracılığıyla ekono…

korumacılık

Korumacılık veya himayecilik (İngilizce: protectionism ), ithal ürünlere koyulan gümrük vergileri , kısıtlayıcı kotalar …

piyasa ekonomisi

Piyasa ekonomisi ; yatırım, üretim ve dağıtım ile ilgili kararların arz ve talebe dayalı olduğu, mal ve hizmet fiyatlarını…

üretim araçları

Üretim araçları (İngilizce: means of production ), somut ve insansız girdilerin -fabrikalar, makineler ve gelir meydana g…

deflasyon

Deflasyon , genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur. Bunun yanınd…

enflasyon

Enflasyon , fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durumdur. Diğer bir tanımı nominal mill…

prim

prim hakkında bilgi nedir TDK sözlük anlamı ve açıklaması ne? Fransızca prime 1. isim İşveren tarafından iş yapanı istekl…

ücret

Ücret ; işgücünün kullanımı karşılığında ödenen bedeldir. Kurum ve organizasyonlar tarafından çalışanlara ödenen maaşlar ,…

maliyet

Maliyet , bir ünite malın (veya daha fazla) elde edilmesi için harcanan üretim faktörleri (emek, sermaye, toprak) toplamın…

kâr

Kâr , bir mal ve hizmet üretiminde elde edilen gelirin maliyetten yüksek olma durumudur. Bu ilişkinin ters olması duru…

ihracat

İhracat ya da dışsatım , bir malın veya hizmetin yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasıdır. Genellikle bir ülke …

para

Para (İngilizce: money ), mal ve hizmetlerin değiş-tokuşu için kullanılan araçlardan en yaygın olanı. Para sözcüğü ile …

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı