Malthus büyüme modeli

Malthus büyüme mödeli veya Malthusçu Büyüme Örneği sabit bir orana dayalı üstel büyümedir. Basit üstel büyüme olarak da bilinir. Adını nüfus üzerine ilk ve en etkili kitaplardan olan Nüfusun İlkeleri Üzerine Bir Makale'nin (1798) yazarı Thomas Robert Malthus'tan alır.

Thomas Robert Malthus
Thomas Robert Malthus

Malthus büyüme modeli aşağıdaki biçime sahiptir:

P(t) =P₀ert

P₀ = P(0) ilk nüfus büyüklüğü,

r = nüfus artış hızı, bazen Maltusçu katsayı da denir,

t = zaman.

Bu model çoğu zaman üstel yasa olarak adlandırılır. Nüfus ekolojisi alanında çoğunlukla nüfus dinamiklerinin ilk esası kabul edilir. Kurucusunun adından Malthus yasası olarak da bilinmektedir. Nüfusun sonsuza dek büyüyemeceği genellikle kabul edilmektedir. Joel E. Cohen bu modelin kısa dönemde yararlı olduğunu ancak 10 veya 20 yıl ötesine gidemediğini söyler.

Ayrıca bakınız


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski