ekonomi

 

ekonomi

Ekonomi, üretim, ticaret, dağıtım ve tüketim, ithalat ve ihracattan oluşan insan etkinliğidir. İnsanın ihtiyaçlarını karşılamada yapılan her türlü faaliyeti içerir.

Ekonomi belli bir bölge içindeki ekonomik sistemden oluşur. Bu sistem o bölgedeki iş gücünü, sermayeyi, doğal kaynakları; üretim, ticaret ile dağıtımda rol alan ekonomik kuruluşları ve o bölgedeki mal ile hizmetlerin tüketimini içerir. Bir ekonomi teknolojik evrim, tarih ve sosyal organizasyon ile coğrafya, doğal kaynaklar, gelir ve ekoloji gibi ana faktörlerin birleşmesiyle oluşur.

Ekonomi sözcüğünün; "oikia" (Yunanca: ev) ve "nomos" (Yunanca: kural) köklerinden gelir, "ev yönetimi" anlamındadır.

Tüm meslekler, kuruluşlar veya ekonomik faaliyetler ekonomiye katkıda bulunur. Tüketim, tasarruf ve yatırım ekonominin çekirdek öğelerindendir ve pazarın dengesini belirler. Ekonominin birincil, ikincil ve üçüncül olmak üzere üç sektörü mevcuttur.

Tarih boyunca toplumlar karmaşıklaştıkça ekonomi de gelişmiştir. Sümerler mal paraya dayanan büyük ölçekte bir ekonomi oluştururken, günümüzdeki anlamıyla ilk ekonomiyi Babilliler ve komşu şehir devletleri kurmuştur.

{tocify} $title={İçindekiler}

TDK sözlük anlamı nedir?

Fransızca économie

1. isim İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat:

      "Almanya akılalmaz bir çabuklukla yeniden kalkındı, ekonomisini çelikleştirdi, parasını altın yaptı." - Tarık Buğra

2. isim Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat.

3. isim Tutum:

      "Ekonomi, kendinin ve çoluk çocuğunun boğazından kesmek demekti." - Reşat Nuri Güntekin

Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: iktisat, İngilizce: political economy, economy, Fransızca: économie économie politique

Kişilerdeki gereksemeleri karşılamak amacıyla yapılan davranış ve uygulamaları düzenleyen ve yöneten yasaları inceleyen bilim dalı.

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: economy

Bir ülkede, bölgede ya da bir bütün olarak dünyada mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım, değişim, yeniden üretim ve tüketiminin gerçekleştirildiği sistem. krş. bölgesel ekonomi, dünya ekonomisi, ulusal ekonomi

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: economy

Toplumların üretim, değişim, bölüşüm, tüketim yapı ve işleyişini inceleyen bilim dalı.

Kelime Kökeni

Fransızca économie "1. iktisat bilimi, 2. tutumluluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca oikonomía οικονομία  "ev idaresi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca oikonómos οικονόμος  "ev idare eden, kâhya, vekilharç" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca oíkos οίκος  "ev" ve Eski Yunanca nomós νομός  "yönetim, düzen" sözcüklerinin bileşiğidir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Basiretçi Ali Bey, İstanbul Mektupları (1870) ]

ökonomi [ c (1935) : Ökonomide, ticaret muvazenesini temin edecek ve ulusun satınalma kabiliyetini koruyacak tedbirler bulundu. ]

Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve ekonomi kelimesinin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Ayrıca bakınız


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski