rekabet

 

rekabet

Rekabet, üstünlük sağlama amacı ile rakiplere karşı yürütülen yarışma etkinliklerinin bütünüdür. Bu terim işletmecilik, iktisat, çevrebilim, spor ve sanat dallarını da içeren alanlarda sıkça kullanılır. Rekabet iki ya da daha çok güç, kuruluş, işletme, sistem, birey, ya da grup arasında yeralabilir.

Rekabet, içsel ya da dışsal getirileri de içeren çeşitli sonuçlara yolaçabilir. Bazı alanlardaki rekabet (ve sonuçları), bireylerin ya da toplumların yaşam savaşını ya da hayatta kalma ihtimalini doğrudan etkileyebilir (örneğin kaynak ya da toprak kazanımları). Diğer bazı alanlardaki (örneğin piyasa alanı ya da siyasi alandaki) rekabet (ve sonuçları) ise belirli bir tarihsel andaki toplumsal değerlerin sonucu olarak ortaya çıkmış olup, temel olarak bireysel ve toplumsal yaşamın niteliğini etkiler. Rekabetin sonuçları arasında kazanan tarafa sunulan armağan, ödül, plaket, kuşak, ve övgüler yer alabilir.

İki geyik bir rekabet

{tocify} $title={İçindekiler}

Kelime Kökeni

Arapça rḳb kökünden gelen raḳābat رقابة  "denetleme, kontrol etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳaba رقب  "gözetti, kontrol etti, dikkat etti, gözünü ayırmadı" fiilinin masdarıdır.

Tarihte En Eski Kaynak

"(yıldızları) gözetleme" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

"meslek veya sanatta yarışma, bir şeyi elde etmek için başkasıyla mücadele etme" [ Kamus-ı Türki (1900) ]

Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve rekabet kelimesinin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

İlişkili sözcükler

  • murakabe
  • murakıp
  • rakip

TDK sözlük anlamı nedir?

isim, (reka:bet), Arapça reḳābet

Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış:

      "Bu seferki kovuluşun sebebi meslek rekabeti değil, meslek ahlakı idi." - Reşat Nuri Güntekin

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: competition

Herhangi bir etkinlik alanında ayrı ayrı kişi ya da gruplar arasında sürdürülen üstün olma mücadelesi.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

İngilizce: competition, Fransızca: concours, Almanca: Wettbewerb

Belli bir hayat kaynağı için iki organizma veya iki populasyon arasında süren mücadele.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü - 2007

İngilizce: competition

Belli bir hayat kaynağı için iki organizma veya iki popülasyon arasında süren mücadele.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski