sanayi

 

sanayi

Sanayi veya endüstri (İngilizce: industry), devamlı veya belli zamanlarda, makine ve benzeri araçlar kullanarak bir madde veya gücün niteliğini veya biçimini değiştirerek toplu üretimde bulunan faaliyet dalı ve ekonominin ana sektörlerinden birisidir.

Terim, el sanatlarından yüksek teknolojiye kadar bir dizi insan faaliyetine atıfta bulunabilir ancak en yaygın olarak, birincil sektörden gelen hammaddelerin büyük ölçekte işlenmiş ürünlere dönüştürüldüğü endüstriyel tasarım için kullanılır. Bu tür mallar, uçak, beyaz eşya, spor ekipmanları veya otomobiller gibi diğer daha karmaşık ürünlerin üretimi için diğer üreticilere satılabilir veya üçüncül endüstri yoluyla ve genellikle marketler, pazarlar aracılığıyla son kullanıcıya ve tüketiciye kadar dağıtılabilir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Ayrıca bakınız

  • Sanayi öncesi toplumu
  • Sanayi toplumu
  • Sanayi Devrimi
  • Endüstri mühendisliği
  • Endüstri ürünleri tasarımı

TDK sözlük anlamı nedir?

çokluk, (sana:yi:si), Arapça ṣanāyiʿ

Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, uran, endüstri.

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: industry

Yeni teknolojileri uygulamadaki tavırları ve yasal durumları ne olursa olsun büyük, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gerçekleştirdikleri her türlü iktisadi etkinlik.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: industry

Tarımsal olmayan üretim-tüketim mallarının üretilmesi, hammaddelerin yarı mamul ve mamul madde hâline getirilmesi için gerçekleştirilen ekonomik etkinlikler ile bu süreçte kullanılan araçlar bütünü, endüstri, işleyim.

Kelime Kökeni

Arapça ṣanāˁī صناعى  "sanatlar, meslekler, imalat işleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣnˁ kökünden gelen ṣanˁat صنعة  sözcüğünün çoğuludur. sanat maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

[ (1600 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski