rüşvet

 

rüşvet

rüşvet hakkında bilgi nedir TDK sözlük anlamı ve açıklaması ne?

isim, Arapça rişvet

Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık ve çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar:

      "Bu zat rüşvetin, hediyenin korkunç bir düşmanıymış!" - Ömer Seyfettin

{tocify} $title={İçindekiler}

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: bribe

Bir işin yasa dışı olarak daha kolay ve çabuk yapılması için o işte görevli kişiye sağlanan aynî veya parasal çıkar.

Kelime Kökeni

Arapça rşw kökünden gelen aynı anlama gelen rişwat رشوة  sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raşā رشا  "rüşvet verdi" fiilinin masdarıdır.

Tarihte En Eski Kaynak

rişvet [ TDK, Tarama Sözlüğü (1500 yılından önce) : Tevki-i hümayun geldi kim rişvet vérmekle, mal adamakla kimseye mansıp vérmeyeler. ]

Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve rüşvet kelimesinin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Ayrıca bakınız:


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski