serbest piyasa anarşizmi

Serbest piyasa anarşizmi (İngilizce: free-market anarchism), devletin katılımı olmadan gönüllü pazar etkileşimlerine dayalı bir ekonomik sistemi savunan anarşizmin birkaç dalını içerir. Pazar anarşistleri genellikle devleti ortadan kaldırmak ve devletsiz toplumun çeşitli formülasyonlarını önermek isterken mülkiyet ve iş ilişkileri hakkındaki görüşleri önemli ölçüde değişebilir. Örneğin mutualist veya anarko-sendikalistler, kendilerini anti-kapitalist olarak düşünür ve üretim araçlarının özel mülkiyetine karşı kooperatif veya kolektif mülkiyeti ve yönetimi savunurlar. Anarko-kapitalistlerse bireysel hakların ve bir serbest piyasa ekonomisinin ayrılmaz bileşeni olarak nitelendirdikleri özel mülkiyetin meşruiyet ve önceliğini vurgular.

Terim farklı ekonomik ve siyasi kavramları ifade etmek için kullanılabilir. Böylece Pierre-Joseph Proudhon, Benjamin Tucker ve Lysander Spooner gibi anarşist liberter sosyalistleri veya alternatif olarak Murray Rothbard ve David D. Friedman gibi anarko-kapitalistleri tanımlamada kullanılabilir.

serbest piyasa anarşizmi
free market anti capitalist (serbest piyasa anarşizmi) yazan duvar yazısı.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski