şirket

 

şirket

Şirket (veya Firma), Türkiye yasalarına göre iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelerek emek veya mallarını müşterek (ortak) bir amaçla bir sözleşme ile birleştirmeleri sonucu ortaya çıkan ticari işletmedir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Türleri

Şirketler farklı kriterlere göre sınıflandırılabilirler.

Şirket Türleri
Şirket Türleri

Düzenlendiği kanuna göre

 1. Adi Şirketler, Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiştir.
 2. Diğer şirketler Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenirler.
 3. Kooperatifler ise Kooperatifler Kanunu'nda düzenlenmiştir.

Sermaye yapılarına göre

Kişi (şahıs) şirketleri ve sermaye şirketleri olarak ikiye ayrılır.

A. Şahıs şirketleri

Şahıs şirketlerinde kuruluş ve devamlılık için kişisel itibar ile ortaklar arasındaki güven esastır. Ortaklar kişisel malvarlığı ile de sorumludurlar. Borçlarını ödeyemediği takdirde evine ve sahip olduğu diğer gayrımenkullerine, taşıtlarına ve haciz gelebilir.

 • Adi şirket
 • Kolektif şirket
 • Komandit şirket

B. Sermaye şirketleri

Sermaye şirketleri olarak adlandırılan şirketlerde anapara (kapital / sermaye) ön plandadır ve şirketin varlığı için en önemli unsurdur. Kurumsal itibar söz konusudur. Yalnızca ortaklık payı ile sorumludurlar. Şahsi malvarlığı haczedilemez. Örneğin, şirketin arabası haczedilebilir ama özel arabası haczedilemez. Limited ve Anonim şirketler yeni düzenleme ile (2011 sonrası) tek kişi ile de kurulabilmektedir. Ancak bu durum kavramsal bir çelişkiye neden olmaktadır. Çünkü “Şirket” sözcüğü Arapça’da “Ortaklık” demektir.

 • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
 • Limited şirket
 • Anonim şirket

Hukuki niteliğine göre

 1. Adi Şirketlerin tüzel kişiliği yoktur.
 2. Diğer şirket türlerinin tüzel kişiliği vardır.

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, ticaret, Arapça şirket

Ortaklık:

      "İtalya'da büyük bir şirketin acentesiyim ben." - Reşat Enis

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: company

İki veya daha fazla kişinin sermaye, emek, bilgi ve becerilerini bir araya getirerek oluşturdukları ve kişilerden bağımsız olarak tüzel kişiliğe sahip olan ortak girişim.

Kelime Kökeni

Arapça şrk kökünden gelen şirkat شركة  "ortaklık" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şirk maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Aşık Paşa, Garib-name (1330) ]

Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve şirket kelimesinin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski