işletme

 

işletme

İşletme; kâr amaçlı kurumların kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi ve finansal olaylarının izlenmesini inceleyen bir sosyal bilimdir. Türkçede ayrıca mal ve hizmet üretiminin gerçekleştirildiği iktisadi birimler için de kullanılmaktadır.

{tocify} $title={İçindekiler}

İşletmelerin çeşitleri

İşletmeler üç ana açıdan çeşitlendirilir:

 • 1- Faaliyet konularına göre: Ürün üreten işletmeler, hizmet üreten işletmeler.
 • 2- Mülkiyet, bakımından işletmeler:
 • A- Özel işletmeler (Şahısların kurduğu işletmeler)
 • B- Kamu işletmeleri (Devletin kurduğu işletmeler)
 • C- Karma işletmeler (Hem şahıs hem de devletin beraber kurduğu işletmeler)
 • 3- Büyüklüklerine göre: Büyük, orta, küçük ölçekli işletmeler olarak ayrılırlar.

İşletmelerin genel amaçları

 • Değer arttırma: İşletme piyasa değerini hissedarları açısından maksimum yapmalıdır.
 • Sosyal sorumluluk: Topluma hizmet etmelidir.
 • Devamlılık: Çevredeki koşulları göz önüne alarak varlığını sürdürmelidir.
 • Kâr sağlama: Müteşebbisin satılan mallardan para kazanmasıdır.
 • Prestij sağlamak.
 • Devlet açısından:Ülkenin refah ve huzurunu sağlamak

İşletmelerin temel fonksiyonları

 • Pazarlama işlevi
 • Üretim işlevi
 • Finansman/Ekonomi işlevi
 • Muhasebe işlevi
 • İnsan kaynakları işlevi

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim İşletmek işi:

      "Aynı sene içinde lokomotif fabrikası işletmeye açılmıştır." - Falih Rıfkı Atay

2. isim Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık vb. iş alanlarında, kâr amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan kurum:

      "Adam, büyük bir film işletme ortaklığının sahibiydi." - Necati Cumalı

3. isim Bir kuruluşu verimli bir duruma getirip kazanç sağlama yöntemi.

4. isim İş yeri.

Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - 1981

bk. dağıtım

Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: teşebbüs, İngilizce: enterprise, Fransızca: exploitation, entreprise

1. Tecimsel ya da yapımsal bir kuruluşa ilişkin yeri ya da çiftliği, bir maden ocağı ve benzerlerini verimli bir duruma getirip kazanç sağlama. 2. Tecimsel ve yapımsal çalışmaları amaca uygun bir düzeyde verimli bir niteliğe ulaştıran kuruluş. 3. Çalışma yeri.

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

bk. firma

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski