Ârif-i Rîvgerî

 

Ârif-i Rîvgerî

ÂRİF-i RÎVGERÎ (عارف ريوكرى) (ö. 634/1236-37) Hâcegân silsilesine mensup mutasavvıf.

Gucdüvân ve Buhara yakınlarında bulunan (günümüzde Şâfirkan şehrine bağlı) Rîvger köyünde doğdu ve burada öldü. Hâcegân tarikatının kurucusu kabul edilen Abdülhâliḳ-ı Gucdüvânî’nin dört büyük halifesinden biri, Mahmûd-ı İncîrfağnevî’nin de şeyhidir. Nakşibendiyye tarikatının kurucusu Bahâeddin Nakşibend’in tarikat silsilesi Rîvgerî vasıtası ile Gucdüvânî’ye ulaşır. Bu açıdan Ârif-i Rîvgerî’nin Nakşibendiyye tarikatı tarihinde önemli bir yeri vardır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski