Kâsım bin Muhammed

 

Kâsım bin Muhammed

Kâsım bin Muhammed el-Kûdeyd (653 - 721/725 civarı), dört büyük halifeden ilki olan Ebu Bekr-i Sıddık’ın torunudur. 653 yılında doğan Kâsım bin Muhammed’in doğum tarihi Râşid Halifeler’den Osman’ın hilafeti dönemine denk gelir.

KĀSIM b. MUHAMMED b. EBÛ BEKİR (القاسم بن محمد بن أبي بكر) Ebû Muhammed (Ebû Abdirrahmân) el-Kāsım b. Muhammed b. Ebî Bekr es-Sıddîk el-Kureşî et-Teymî el-Medenî (ö. 107/725 [?]) Medineli meşhur yedi tâbiîn fakihinden biri.

Kişiliği

Döneminin ünlü hukukçularından olan Kâsım bin Muhammed, Fukahâ-i Seb'a'dan yani dönemin ünlü yedi hukukçusundan biri olarak sayılır. Kâsım bin Muhammed el-Kudeyd olarak anılan ve Mekke ile Medine arasında bulunan bir yerde ölmüştür. Ünlü tabiinlerden olan Kâsım bin Muhammed, Ali Zeyn el-Âb-î-Dîn’in kuzenidir. Ölüm tarihinin 721-725 yılları civarı olduğu düşünülmektedir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski