Muhammed Baba Semmâsî

 

Muhammed Baba Semmâsî

SEMMÂSÎ (سمّاسى) Muhammed Baba Semmâsî (ö. 736/1335-36 [?]) Orta Asyalı Hâcegân tarikatı şeyhi.

Muhammed Baba Semmâsî, Türk kökenli mutasavvıf.

Buhâralı olan Muhammed Baba Semmasi, orta boylu, güler yüzlü ve esmer tenli olduğu rivayet edilir. Nakşibendî Silsile-i Sâdâtı’nda 13. sırada bulunan Muhammed Baba Semmasi’yi silsilede kendisinden bir önce gelen Ali Râmitenî’nin vekil olarak tâyin ettiği rivayet edilmiştir.

Şah-ı Nakşıbend'in manevi babasıdır. Hindevan Köşkü isimli köyden aldığı Şah-ı Nakşıbend'i yetiştirmiştir. Muhammed Baba Semmasi 1354 yılında Buhara’ya bağlı Semmas köyünde ölmüştür. Kendisine dört vekil bırakmıştır: Mahmud Semmasi, Mevlana Danişmend Ali, Seyyid Emir Külal ve Sofi Suhari.

Muhammed Baba Semmâsî Kabristanı

SEMMÂSÎ

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski