varlık-bağıntı modeli

Varlık-bağıntı modeli (İngilizce: Entity-relationship model), gerçek hayattaki nesneler ve aralarındaki ilişkileri, bağlantıları tasvir eden bir modelleme tekniğidir. Genellikle veritabanı oluşturmak için kullanılmaktadır.

Bu modelleme tekniği 1976 yılında Peter Chen tarafından bilime kazandırılmıştır. 1977 yılında Smith and Smith tarafından geliştirilmiş ve 1980'li yıllarda Wong ve Katz tarafından son şeklini kazanmıştır.

varlık-bağıntı modeli
Chen simgelenimiyle bir örnek entity-relationship modeli


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski