Muhammed'in isimleri

 

Muhammed'in isimleri

İslam peygamberi Muhammed'in hadislerde ve Kur'an'da yer alan isimleri ile Müslümanların ona verdiği çeşitli farklı isimler bulunmaktadır. Hadislerde ve Kur'an'da; Muhammed'i adlandırmak için 80'den farklı isim kullanılmıştır.

{tocify} $title={İçindekiler}

Muhammed'in hadislerde geçen isimleri

 • Muhammed
 • Ahmed
 • Mâhî
 • Hâşır
 • Âkıb

Nakkaş, Muhammed'den nakletmiştir: "Benim Kur'an'da yedi ismim vardır: Muhammed, Ahmed, Yasîn, Tâhâ, El-Müddesir, El-Müzemmil ve Abdullah."

Cübeyr b. Mut'im'in rivayet ettiği hadiste ise altıdır: "Muhammed, Ahmed, Hatim, Akıb, Haşır, Mahi."

İslam peygamberi kendi isimlerinden bahseder ve şöyle derdi: "Ben; Muhammed, Ahmed, Mukaffi, Haşir, Nebiyyu't-Tevbe, Nebiyyu'l-Melhame, Nebiyyu'r-Rahme'yim..." İslam peygamberinin, hadislerinde açıkladıkları isimlerinden başka, Kur'ân-ı Kerîm'de ve daha önceki peygamberlere indirilmiş olan ilahi kitaplarda geçen daha birçok isimleri vardır. İsimlerin çokluğu ise, isim sahibinin şerefinin üstünlüğünü gösterdiği düşünülmektedir.

Muhammed'in Kurân'daki lakap ve sıfatları

Nur, aydınlatıcı kandil, Munzir, Nezir, Mübeşşir, Şahit, Şehid, Apaçık bir gerçek, peygamberlerin sonuncusu, son derece şefkatli, pek merhametli, son derecede güvenilir, doğruluk timsali, Allah'ın nimeti, alemlere rahmet, sapasağlam bir kulp, doğru yol, parlak yıldız, Kerim, Nebiyy'il-ümmiyyi, Daî gibi onun hakkında daha birçok bunun gibi vasıflar ve isimler varit olmuştur. Eski kitaplarda, peygamberlerin kitaplarında da isim ve vasıfları vardır.

Müslümanların Muhammed'e verdiği isimler

 • Mustafa
 • Mücteba
 • Ebu'l Kasım
 • Emin
 • Habib
 • Resul-i Rabb'il Alemin
 • Şefi
 • Musaffa
 • Müttakî
 • Muslih
 • Tahir
 • Muheymin
 • Sadık
 • Masduk
 • Hâdi
 • Ademoğlunun ulusu
 • Peygamberlerin efendisi
 • Takvaya erenlerin imamları
 • Kaidu'l-Gurri'l-Muhaccelin
 • Habibullah
 • Halilu'r-Rahman
 • Sahibu'l-Havzi'l-Mevrud
 • Sahibu'ş-Şefaa
 • Sahibu'l-Makami'l-Mahmud
 • Sahibu'l-Vesiyle ve'l-fadile veddereceti'r-Rafıa' Sahibu't-Taci ve'l Mi'rac
 • Sahibu'l-Livâ ve'l-Kadib
 • Râkibu'l-Buraki Vennake
 • Ennecib
 • Sahibu'l-;Hucceti ve's-Sultan
 • Sahibu'l-Hatemi ve'l-Alame
 • Sahibu'l-Burhan
 • Sahibu'l-Hiraveti ve'n-Na'leyn

Muhammed'in adlarından olup da Anadolu'da kullanılan isimleri

 • Muhammed (Mehmed)
 • Ahmed
 • Mahmud
 • Hâmid
 • Mustafa
 • Mücteba
 • Muhtar
 • Abdullah
 • Resûl
 • Mürsel
 • Beşir
 • Mübeşşir
 • Nezir
 • Münzir
 • Nur
 • Münir
 • Rauf
 • Rahim
 • Kerim
 • Habib
 • Sirac
 • Hâdi
 • Rahmet
 • Tahir
 • Sadık
 • Taha
 • Yasin
 • Memun
 • Emin
 • Muhammedül Emin (Mehmed Emin)


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski