Müslim bin Haccâc

 

Müslim bin Haccâc

Müslim bin Haccac veya sıklıkla İmam Müslim (821 - 875) (Arapça: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري‎), 9. yüzyılda yaşamış, İslam literatüründeki altı meşhur hadis kitabından ikincisi olan Camiu’s Sahih veya bilinen adıyla Sahih-i Müslim’in yazarı olan din alimi.

Doğum tarihi kesin olmasa da kaynaklarda genellikle 821 (HS 206) olarak geçer. Emevi Devleti Nişabur’u alınca buraya yerleşen Araplar’ın Beni Kuşeyr kabilesine mensuptur.

Temel din eğitimini aldıktan sonra genç yaşlarında hadis ilmine ilgi duydu. Nişabur’da döneminin ünlü hadis alimlerinden hadis dersleri aldı. Daha sonra hac için Hicaz’a gitti. Buradan Nişabur’a dönmeyerek Hicaz, Basra, Belh ve Bağdad’ta hadis ilmi tahsil etti ve hadis topladı. Bağdad’da Ahmed bin Hanbel hocaları arasındadır.

15 yıl boyunca topladığı hadisleri ‘Camiu’s Sahih’ ismiyle Rey şehrindeki hocası Ebu Zür’a’ya sundu.

Ömrünün son yıllarında Nişabur’a döndü. Burada kendisini ilim meclislerinde savunduğu İmam Buhari ile dost oldu.

Nişabur’da kumaş ticaretiyle uğraşırdı. Buradan kazandığı servetle geçim sıkıntısı çekmemiş, ilgisini hadis toplamaya ve bu amaçla seyahat etmeye ayırmıştır. Sahih-i Buhari’nin yazarı İmam Buhari ile birlikte 'İmameyn' (İki imam) olarak anılırlar. Bu iki muhaddisin Sahih'lerini birlikte ifade etmek için de ‘sahihayn’ (İki Sahih) ismi kullanılır.

5 Mayıs 875 (HS 25 Receb 261) yılında memleketi Nişabur’da ölmüştür. Mezarı yerinde türbe mevcuttur ve ziyaret yeridir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Hakkında bilgi nedir?

 • Doğum tarihi: y. 821
 • Doğum yeri: Nişabur, Abbasî Devleti
 • Ölüm tarihi: 5 Mayıs875
 • Ölüm yeri: Nişabur, Abbasi Devleti
 • Milliyeti: Arap
 • Vatandaşlık: Abbasi Devleti
Kariyeri

Eserleri

 • El-Camiu's-Sahih
 • El-Müsnedu'l-Kebir
 • El-Camiu ala'l-Ebvab
 • El-Esma ve'l-Kuna
 • El-İlel
 • El-Akran
 • El-Muhadramin
 • El-İntifa bi Ehli Siba
 • Kitabu’l-Kuna ve’l-Esma
 • Kitabu’t-Tabakat
 • Kitabu’l-Munferidat
 • Ricalu Urvetu bin Zübery
 • Kitabu’t-Temyiz
 • Amr bin Şuayb
 • Meşeyihu Malik
 • Meşayihu Sevri
 • Meşayihu Şu’be
 • Evladu’s-Sahabe
 • Men leyse Lehu ille Ravin Vahid
 • Suelatihi Ahmed bin Hanbel (Ahmed bin Hanbel'e Soruları)


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski