Din Alimi Biyografileri

Abdülkâdir Geylânî

Muhyiddin Ebû Muhammed Abdülkādir b. Ebî Sâlih Mûsâ Zengîdost el-Geylânî ya da daha bilinen adıyla Abdülkādir Geylânî (1…

İbn Cüreyc

İbn Cüreyc (Arapça: ابن جريج‎) (699 - 28 Aralık 767), hadis kitabıyla tanınan İslam alimi. Tebeut Tabiin'den sayılır…

Abdullah ibn Abdurrahman el-Dârimî

DÂRİMÎ, Abdullah b. Abdurrahman (Arapça: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ) Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahmân b. el-Fazl…

Müslim bin Haccâc

Müslim bin Haccac veya sıklıkla İmam Müslim (821 - 875) (Arapça: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري ‎), 9. yüz…

Gazzâlî

Gazzâlî (Farsça: الغزّالی) veya yaygın adıyla Îmam-ı Gazzâlî (d. 1058, Tus - ö. 18 Aralık 1111, Tus), İranlı İslam âlim…

Fahreddin er-Râzî

Fahreddin er-Râzî (6 Şubat 1149 - 29 Mart 1210), İslâm âlimi, fizikçi ve müfessir. Künyesiyle beraber adı 'Muhammed b…

Urve bin Zübeyr

URVE b. ZÜBEYR (Arapça:  عروة بن الزبير ) Ebû Abdillâh Urve b. ez-Zübeyr b. el-Avvâm b. Huveylid el-Kureşî el-Esedî (ö. 9…

Ahmed Sirhindî

İMÂM-ı RABBÂNÎ (إمام ربّاني) Ebü’l-Berekât Ahmed b. Abdilehad b. Zeynilâbidîn el-Fârûkī es-Sirhindî (ö. 1034/1624) Nakşiben…

Hâlid Bağdâdî

HÂLİD el-BAĞDÂDÎ (خالد البغدادي) Ebü’l-Behâ Ziyâüddîn Hâlid b. Ahmed b. Hüseyn eş-Şehrezûrî el-Kürdî (ö. 1242/1827) Nakş…

Ahmed Ziyaüddin

Gümüşhânevî, Ahmed Ziyâeddin ( Ahmed Ziyaüddin Efendi d. 1813 - ö. 1893) Nakşibendî-Hâlidî şeyhlerinden, âlim ve mutasav…

Abdullah Salâhî-i Uşşâkî

Salâhî Efendi (ö. 1197/1783) Halvetî-Uşşâkī şeyhi, âlim ve şair. 1117’de (1705) bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan K…

Atpazarî Osman Fazlı İlâhî

Atpazarî Osman Fazlı (ö. 1102/1691) âlim, mutasavvıf; İsmâil Hakkı Bursevî’nin şeyhi. 1041’de (1632) Şumnu’da doğdu. İlk bi…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı