sünnet derisi restorasyonu

Sünnet derisi restorasyonu sünnet edilmiş penisin artık derisinin ameliyatla ya da ameliyatsız metodlarla uzatılarak sünnet derisinin tekrar kazanılması sürecidir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Motivasyon

Sünnet derisi restorasyonu doğal sünnet derisi görünümünü tekrar elde etme arzusu, cinsel birliktelik sırasındaki hassasiyeti artırmak ya da günlük aktiviteler sırasında hassas bölgelerin sürtünmeden kaynaklı deformasyonunu önlemek gibi nedenlerle tercih edilen bir durumdur. Sünnet derisi restorasyonu teknikleri sünnet edilmiş ya da yaralanmalar geçirmiş erkeklerle birlikte daha uzun sünnet derisi arzu eden erkekler tarafından uygulanır. Sünnetli erkekler;

  • estetik görünüm
  • glanüler hassasiyetin kazanımı
  • cinsel uyarılma ya da cinsel fonksiyonun artırılması
  • bütünlük duygusunun kazanımı
  • beden imajının iyileştirilmesi gibi nedenlerle sünnet derisi restorasyonu tekniklerine girişirler.

Cerrahi olmayan sünnet derisi restorasyonunun aşamaları
Cerrahi olmayan sünnet derisi restorasyonunun aşamaları

Tarihi

Klasik Yunan'da penis başının gözükmesi kötü karşılanırdı ve sünnet derisi kısa olan erkekler penis başlarının kazara görünmesine engel olmak için kynodesme takardı.

Tarihsel olarak epispasm olarak bilinen bir çeşit sünnet derisi restorasyonu Helenistik ve Roma dönemlerindeki Yahudi topluluklarınca uygulanmıştır. Bazı Avrupalı Yahudiler II. Dünya Savaşı'nda Holokost'tan kaçmak için merdivenaltı sünnet derisi restorasyonu operasyonları yaptırmıştır.

Bu pratikler modern materyal ve teknikler kullanılarak 20. yüzyılda tekrar dirilmiştir. 1982'de "Geleceğin Sünnet Derileri için Birleşmiş Erkek Kardeşler" (Brothers United for Future Foreskins) adlı bir grup kurulmuş ve bandın ameliyatsız restorasyon metodu olarak kullanımını göstermişlerdir. 1991'de benzer bir topluluk olan "UNCircumcising Information and Resources Centers" (UNCIRC) kurulmuştur.

1989'da San Francisco'da National Organization of Restoring Men (NORM) sünnet derilerini tekrar kazanmak isteyen erkeklere kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kurulmuştur. Topluluk orijinal olarak Recover A Penis (Penisini geri kazan)'in kısaltması olan RECAP adıyla bilinir. 1994 yılında UNCIRC topluluğu da bu gruba katılmıştır. Kurulduğundan bugüne Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok yeri dışında Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda ve Almanya gibi birçok ülkede bölge kuruluşları açmıştır.

Ameliyatsız yöntemler

Doku genişletme

Ameliyatsız restorasyonun doku genişletme yöntemi en çok kullanılan yöntemdir. Bu yöntemle penis derisi ve eğer sünnet sonrası kalan kısım varsa sünnet derisinin mukozal iç dokusu genişletilebilir.

Doku genişletmenin mitoz bölünmenin tetiklenmesiyle gerçekleştirilebileceği uzun süredir bilinir ve bu şekilde kazanılan doku orijinal dokuyla birebirdir. Diğer tekniklere nazaran doku genişletmeyle sünnet derisinin tekrar kazanılması yıllar alabilir. Gereken zaman genişletilebilecek doku miktarı, restorasyon sonunda istenen deri uzunluğu ve kullanılan yöntemlere göre değişmektedir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski