Veysel Karani

 

Veysel Karani

Veysel Karani (Üveys el-Karanî) (Arapça: أويس القرني, Farsça: اویس قرنی, Urduca: اویس قرنی, Pencapça: اویس قرنی) (d. 594?, Karen, Yemen - ö. 657), Yemenli bir Müslüman ve mistik. Muhammed Peygamber döneminde yaşamasına rağmen onu görememiştir. Meşhur hikâyede Medine'ye kadar gitmiş ancak zamanlamasından dolayı onu görememiş ve geri dönmesi gerekmiştir. Bunun üzerine Muhammed ona hırkasını hediye olarak göndermiştir. Sıffin Savaşı sırasında Ali tarafında savaştı. 657 yılında öldü. Naaşını almaya gelen 3 kabilenin taşıdığı tabutlarda da keramet göstererek göründüğü söylenir. Böylece bu üç ayrı kabilenin yerleşim yerleri olan Yemen ve Şam'da bulunan türbelerinin yanında Siirt ilinin Baykan ilçesinin ziyaret beldesinde de bir türbesi vardır. 23 Haziran 2014 tarihinde Suriye'deki türbesi IŞİD tarafından bombalanarak yıkılmıştır.

{tocify} $title={İçindekiler}

Yaşamı

Babasının ismi Amir olduğu için tam adı Üveys Bin Amir-i Kareni'dir. Babasını çocukken kaybetti. Ali ile tanıştıktan kısa bir süre sonra da Kûfe'ye gitti.

Sıffin Savaşı sırasında, Ali tarafında savaşmıştır ve 657 yılında ölmüştür.

Münâcât-ı Üveys el-Karânî

Veysel Karânî'ye ait bir duadır.

Üveys’îyye - Sühreverd’îyye Silsilesi

 • Muhammed
 • Ömer ibn Hattab
 • Ali bin Ebu Talib
 • Üveys Bin Amir el-Karanî
 • Musa b. Yezid Raî
 • Sultan Ebû İshak İbrahim Edhem
 • Şakîk Belhî- Ebû Amr el-İstahurî
 • Ebu Cafer el-Haddad
 • Cüneyd Bağdadî
 • Mimşâd Dîneverî
 • Ahmed Esved Dîneverî
 • Muhammed el- Bekrî
 • Kadı Vecihüddîn Ömer el-Bekrî
 • İmam-ı Gazali
 • Ebu’n-Necib Sühreverdî
 • Şihâbeddîn Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî

Kaynakça

 • wikipedia


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski