Yemame Savaşı

 

Yemame Savaşı

Yemame Savaşının İslam Tarihinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Peygamber Hz. Muhammed'in vefatından sonra meydana gelmiş, sonuçları itibariyle ehemmiyetli bir muhaberedir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Yemame Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur?

Peygamber Efendimizin, hayatta iken başlayan ve vefatından sonra Halife Ebu Bekir idaresinde yalancı Peygamberlik iddiasında bulunan Müseylimetü'l ve yandaşlarına karşı yürütülen savaştır. Muhabere, Medine yakınlarındaki Yemame bölgesinde yapıldığından bu isimle anılır.

Yemame Savaşının Nedenleri

Peygamber Hz. Muhammed'in sağlığında ve hicretin 10.yılında Müseylimetül - Kezzab isimli kişi Yemame'den Beni Hanif heyetiyle birlikte gelmiş ve Müslüman olmuştu. Fakat Yemame Savaşına giden süreç de, işte bu olaydan sonra başlamış oldu. Yemame Savaşının nedenleri ana başlıkları ile şunlardır: 

Müslüman olan Müseylimetü'l Kezzab, bir süre Medine'de kaldıktan sonra Yemame'ye döner ve burada etrafına Peygamber Efendimizin (s.a.s)'in "peygamber ortağı" olduğunu söyler ve sahte peygamberlik iddiasında bulunur.

Müseylimetü'l kendisine "Rahman" isminde bir de meleğin vahiy getirdiğini ileri sürer. Bazı cümleler kurarak kendince farz namazlarını kaldırır. İçki ve zinanın da serbest olduğunu yayınca kendine yandaş bulmakta pek sıkıntı yaşamaz. Bu kişi, Beni Hanif kabilesi başta olmak üzere kendine yaklaşık 40.000 kişilik bir yandaş toplar.

Müseylimetü'l Kezzab, Peyganber Efendimize peygamberlik iddiasını bildirdiği bir de mektup yazarak iki elçi gönderir. Bu olaya çok hiddetlenen Peygamber Efendimiz, Necd bölgesinde bulunan Müslümanlara, bu kişiyi öldürmelerini emreder. Ancak yalancı peygamber bu insanları kandırmış ve ikna etmiştir. Topladığı kuvvetle bu bölgede tek başına hakimiyet kurarak direnir.

Peygamber Efendimiz bu süreçte vefat eder. Böylelikle bu sahte peygamberlik iddiasında bulunan Müseylimetü'l Kezzab'ı ortadan kaldırmak vazifesi Ebu Bekir' in halifeliği dönemine denk gelir.

Hz. Ebu Bekir' in İkrime bin Ebu Cehil komutanlığında gönderdiği ilk ordu muvaffak olamaz.

Bunun üzerine Ebu Bekir Hz. Halid bin Velid (r.a) komutasındaki orduyu Miladi 632 yılında Medine' ye gönderir.

Yemame Savaşının Sonuçları

Peygamber Efendimiz hayatta iken asılsız peygamberlik iddiasında bulunan Müseylimetü'l Kezzab nihayet bozguna uğratılır. Yemame Savaşının sonuçlarını ise şöyle sıralayabiliriz:

Hz. Halid bin Velid komutasındaki ordu Yemame civarında yalancı peygamber Müseylimetü'l Kezzab ile karşılaşmış ve kendisi ile taraftarlarını bozguna uğratmıştır.

Bu esnada Vahşi (r.a) Uhud' da Hz. Hamza'yı şehit ettiği aynı mızrakla Müslimeyi öldürmüştür.

Öldürülen Müseylime'nin karısı Secah da Beni Talib kabilesinde peygamberlik iddiasında bulunuyordu. Yemame Savaşından sonra karısı Secah da bu iddiasından vazgeçerek Müslüman olmuştur.

Bu arada Halid bin Velid' in önerdiği barış kapsamında sapkın Beni Hanife kabilesi de yeniden Müslüman olmuştur.

Yemame Savaşında çok sayıda hafız sahabe ölünce Kur’an'ın bir an önce toparlanmasına karar verildi ve uygulamaya konuldu. Çünkü o tarihe kadar vahiy malzemeleri dağınıktı.

Yemame Savaşının Önemi

 Yemame Savaşının en önemli sonucu, o tarihe kadar toplanarak yazılı hale getirilmemiş olan Kur’an'ın derhal düzenli şekilde toparlanması işine girişilmesi olmuştur.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski