fobi

 

fobi

Fobi, bir şeye karşı duyulan korkunun, bireyin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemesi hali. Fobi kelimesi, Yunanca Phobos kelimesinden gelir. Phobos, Yunan mitolojisinde korku tanrısıdır.

{tocify} $title={İçindekiler}

Hakkında bilgi nedir?

 • Uzmanlık: Psikiyatri, klinik psikoloji
 • Belirtileri: Bir obje ya da duruma duyulan korku
 • Komplikasyon: İntihar
 • Süre: 6 aydan uzun
 • Tipleri: Belirli fobiler, sosyal fobi, agorafobi
 • Nedenleri: Belirsiz, bazı genetik etkiler
 • Tedavi: Maruz bırakma terapisi, rehberlik, ilaçlar
 • İlaç: Antidepresanlar, benzodiazepinler, beta blokörler
 • Sıklık:
  • Belirli fobiler: %~5
  • Sosyal fobi: %~5
  • Agorafobi: %~2

Korkudan fobiye

Her canlı, birey olarak varlığını tehdit eden ya da tehdit riski taşıyan varlık ve durumlardan içgüdüsel olarak kaçınır. İnsan bilincinde bu kaçınma, korku olarak algılanmaktadır. Korku bu haliyle, kişinin varlığını, yaşamını sürdürmesine hizmet eden savunma sistemlerinin bir ön-uyarı mekanizmasıdır ve yaşamın sürdürülebilmesi için gereklidir.

Örneğin, her insan şu ya da bu ölçüde köpekten korkar. Hafif ya da ağır, hatta ölüme neden olabilecek bir tehlike kaynağı olabilecek köpekten korkmak, olağandır ve gereklidir. Bir köpekten gelebilecek tehlike için gereken önlemleri alarak bu korkunun üstesinden gelebilmek, böylece bir köpekle fiziksel ya da duygusal temas kurabilmek düzeyinde tutulabilen köpek korkusu, hastalıklı bir durum olarak kabul edilemez. Çünkü bu haliyle, kişinin kontrolünden çıkmış, onun istencine hükmeden, sonuçta günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen bir duygu-durum değildir.

Korkunun, "kontrolden çıkması", yaşamın sürdürülmesi için gerekli olan bir ön-uyarı sistemiyle uyum sağlanamaması anlamındadır. Kişi, o korkunun, onu kaçınmaya zorladığı durumlardan kaçınmayı sağlayamaz ya da bu kaçınma, onu duygusal olarak rahatlatmaz. Yine endişe ve korku içindedir ve bu anksiyete onun günlük yaşamını istediği tarzda sürdürmesine olanak vermez. Onun, sanki kendi dışında işleyen bir mekanizma gibi, kendi istencine hükmeden bir dış güç gibi işlev görür. Bu haliyle, yaşama hizmet eden korku, yaşama karşı olan fobiye dönüşür.

Korku olmayandan fobiye

Belirli bir varlığa ve duruma bağlanamayan fobiler de vardır. Her şeyden önce, bireyin varlığını tehdit eden pek çok dış unsur olduğuna göre, pek çok korku ve fobi de vardır. Ancak kişinin varlığını tehdit eden dış unsurlar bazen, belirli bir varlık ya da duruma bağlı olmazlar. Kişinin, genel anlamda kendi varlığını tehdit altında algılaması durumunda, onun bilinçaltına yansıyan, bu tanımlanmamış, bir nesne ya da durumla ilişkilendirilememiş, belirsiz anksiyete, kişinin bilinçaltında işleyen bir mekanizmayla tanımlanabilir bir korku haline dönüştürülür. Korku haline dönüştüğü anda da, genel bir anksiyete olması sonucu, fobiye dönüşür.

Fobilerin genel özellikleri

Fobi toplumda sık görülen bir anksiyete bozukluğudur. Fobisi olan insanlar “fobik” diye adlandırılırlar. Yapılan araştırmalar toplumda %10 oranında fobi tespit etse de tahminen bu değer %25 dolaylarındadır. Fobiler halk arasında hastalıktan ziyade huy ya da kişilik özelliği olarak düşünüldüğünden tedaviye başvuranların sayısı azdır. Araştırmalarda fobi sıklığının beklenenden düşük çıkmasının en önemli nedeni budur. Kadınlarda erkeklere oranla iki buçuk kat daha fazla görüldüğü saptanmıştır.

Fobinin nedenleri konusunda farklı ekollerin farklı açıklamaları vardır. Freud, fobiyi bilinçaltı çatışmaları olarak tanımlar. Watson'a göre ise fobi, şartlı reflekse dayanır.

Fobi belirtileri

Korku yaratan obje, durum ya da aktivite ile karşılaşıldığında anksiyete belirtileri ortaya çıkar. Panik atakta görülen belirtilerin hemen hepsi fobik durumla karşılaşıldığında ortaya çıkabilir, hatta bazı vücut salgıları tutunmayabilir, kalbin durması ve ölüm görebilir. Fobi belirtilerden bazıları şunlardır:

 • Çarpıntı
 • Yüz kızarması
 • Yüzde kaşınma ve yanma hissi
 • Titreme
 • Soğuk terleme
 • Bulanık görme
 • Nefes darlığı
 • Ağız kuruluğu
 • Yutkunma güçlüğü
 • Boğazda sıkılaşma
 • Mide bulantısı
 • Bilinç kaybı
 • Ani tansiyon düşüşü
 • Bayılma
 • Bunalım
 • Sinir krizi
 • Şok vb.

Tedavi

Fobilerin tedavisinde ilaç ve psikoterapi birlikte uygulanır. İlaç tedavisi çoğu kez yeterli değildir ve antidepresan ilaçlar kullanılır.

Fobilerin tedavisinde en sık başvurulan yöntem, kişinin korkusuyla yüzleşmesinin sağlanmasıdır. Kişinin, anksiyete yaratan varlık ya da durumun üstüne giderek anksiyeteyi nasıl yaşadığını ve onunla nasıl başa çıkabileceğini öğrenmesi istenir.

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, ruh bilimi, (fo'bi), Fransızca phobie

Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korku, yılgı.

Tıp Terimleri Kılavuzu - 2010

korku

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: phobia

Belli bir nesnenin, durumun veya etkinliğin yarattığı ve bireyin kendisi tarafından da yersiz veya aşırı olduğu kabul edilen, gerçekle bağdaşmayan, engellenemeyen ve denetlenemeyen yoğun, inatçı abartılmış korku.

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü - 2014

İngilizce: phobia

Aşırı korku.

Kelime Kökeni

Fransızca phobie "patolojik korku" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phóbos φόβος  "korku" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phobéō φοβέω  "korkmak, korkutmak" fiili ile eş kökenlidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhegʷ- "kaçmak" biçiminden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

fobya [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı (1945) ]

Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve fobi kelimesinin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Ayrıca bakınız


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski