aparat

 

aparat

aparat ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Almanca Apparat

1. isim Herhangi bir aracın çeşitli amaçlarla kullanılmasını sağlayan parçaları.

2. isim Araç gereç.

Tıp Terimleri Kılavuzu - 2010

aygıt

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü - 2014

İngilizce: apparatus

1.Aynı amaca yönelik birbiriyle ilişkili olarak çalışan organların oluşturduğu sistem. 2.Belli bir amaca yönelik işlev gören alet, araç veya makine.

Kelime Kökeni

Almanca apparat "cihaz, mekanizma" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince apparatum "hazırlanmış şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince apparare "(bir şey için) hazırlamak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince parare "hazırlamak, tedarik etmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *perə-1 biçiminden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ c (1939) : Vebolid: hususi banyo aparatı ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski