İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü

nüfus bilimi

nüfus bilimi hakkında bilgi nedir TDK sözlük anlamı ve açıklaması ne? isim İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından…

ham madde

ham madde hakkında bilgi nedir TDK sözlük anlamı ve açıklaması ne? isim Bir ürün elde edilmesinde kullanılan temel bileşen…

fenol

Fenol , benzen halkasına  OH -  molekülünün bağlanmasıyla oluşan kimyasal bileşiktir. Fenoller, aromatik halkaya bir ya d…

benzen

Benzen (İngilizce: benzene ), aren veya aromatik hidrokarbonlar olarak adlandırılan organik bileşikler sınıfının en basit ü…

esterleşme

Esterleşme , esterler genel olarak karbon asitlerinden elde edilmektedirler. Burada karbon asitlerinde bulunan –OH grubu …

asit

Asitler suda çözündüğünde hidrojen iyonu derişimini arttıran maddelerdir. Hidrojen iyonları çözeltiyi asidik yapar. Asitl…

sülfür

Kimyada, sülfür terimi -2 yükseltgenme seviyesinde kükürt içeren kimyasal bileşiklerin birkaç tipi için kullanılır. Sül…

asit yağmuru

Asit yağmuru (İngilizce: acid rain ), asidik kimyasalların yağmur, kar, sis, çiy veya kuru parçacıklar halinde yeryüzüne…

ergenlik

ergenlik hakkında bilgi nedir TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Cinsel organların fizyolojik gelişmesiyle ba…

yetişkin

Yetişkin belirli bir olgunluk düzeyine ulaşmış insan ya da canlıdır. Bu olgunluk değerlendirmesinde genellikle cinsel et…

çocuk

Çocuk , bebeklik ve ergenlik çağları arasındaki insan . Genellikle konuşma ve yürüme kabiliyetleri kazanıldıktan sonra çoc…

kısırlık

Kısırlık veya infertilite , kadınlarda ve erkeklerde tıbbî nedenlerle çocuk sahibi olamama durumu. Tıpta kısırlık "…

yapay sinir ağları

Yapay sinir ağları (YSA), insan beyninin bilgi işleme tekniğinden esinlenerek geliştirilmiş bir bilgi işlem teknolojisidir.…

paradigma

1960'lardan beri paradigma kelimesi bilimsel disiplinlere veya başka epistemolojik içerikteki düşünce kalıplarına gön…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı