Arslan Baba

 

Arslan Baba
Arslan Baba türbesi

Arslan Baba, Yeseviyye tarikatının kurucusu Ahmet Yesevî'nin mürşîdi olduğu söylenen mutasavvıf. Doğum ve ölüm tarihleri hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi yoktur. Mehmed Fuad Köprülü'ye göre, Arslan Baba Ahmed Yesevî’nin babası Şeyh İbrâhim’in kardeşi, yani amcası olabilir. Sefîne-î Evliya müellifi Osmanzâde Hüseyin Vassâf, Arslan Baba'dan bahsetmiştir.

Ahmet Yesevî, Divan-ı Hikmet başlıklı eserinde Arslan Baba'dan bahseder. Yedi yaşında Arslan Baba ile görüştüğünü, Muhammed'den emanet olarak İslam ve tasavvuf ilimlerini ondan öğrendiğini anlatır. Her ne kadar hakkındaki bilgiler yarı menkıbevî, yarı gerçek olsa da, hemen hemen bütün kaynaklarda Ahmed Yesevî’nin halifesi Mansûr Ata’nın Arslan Baba’nın oğlu olduğu bilgisi verilmektedir.

Arslan Baba’nın nerede gömülü olduğu kesin olarak belli değildir. Bazı kaynaklarda türbesinin Otrar’da, bazı kaynaklarda Türkistan'ın Yesi şehrinde bulunan Ahmed Yesevî Türbesi'nde, bazı kaynaklarda da Kırgızistan'ın Oş şehri yakınlarındaki Pazar Korgan adlı yerde medfun olduğu bildirilmektedir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski