aritmi

 

aritmi
Elektrokardiyogram (EKG) üzerinde çivili bir iz oluşturan düzensiz elektriksel aktivite gösteren ventriküler fibrilasyon (VF)

Aritmiler, kalbin ritmik çalışmasındaki bozulma sonucunda meydana gelen hastalıkların genel ismi.

Kalpte doğuştan olan bozukluklara bağlı olabileceği gibi sonradan gelişen hastalıklarada bağlı olabilir. Doğuştan kaynaklanan Aritmilerin çoğunluğu kalbin Atriyumu (kulakçık) ve Ventrikülü (karıncık) arasındaki normal iletim sistemine ilaveten aktif halde bulunan başka bir iletim yolunun bulunması sonucunda meydana gelmektedir. Bunlar arasında en fazla görülenleri WPW Sendromu ve AVNRT'dir. Bu bozukluklar hayati tehlike doğurabileceği gibi hiçbir tedavi gerektirmeyen bir durum olarak ortaya çıkabilmektedirler. Hastalarda en fazla çarpıntı şikayeti oluştururlar ve tanıları EKG ile konulabilmektedir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Hakkında bilgi nedir?

  • Diğer adları: Düzensiz kalp atışı, kardiyak aritmi
  • Uzmanlık: Kardiyoloji
  • Belirtiler: Çarpıntı, baş dönmesi, bayılma, nefes darlığı, göğüs ağrısı
  • Komplikasyon: İnme, kalp yetmezliği
  • Tipler: Ekstra kalp atışları, supraventriküler taşikardi, ventriküler aritmi, bradiaritmi
  • Nedenleri: Kalbin elektriksel iletim sistemi ile ilgili problemler
  • Tanı: Elektrokardiyogram, Holter monitörü
  • Tedavi: İlaçlar, tıbbi prosedürler (kalp pili), cerrahi
  • Sıklık: Milyonlar

Nedenleri ve tedavi

Tedavi gerektirip gerektirmediği hastanın şikeyetlerine göre karar verilmektedir. Tedavisinde ilaç ve kateter yöntemleri kullanılmaktadır. Doğuştan olmayan Aritmiler ise sonradan meydana gelen hastalıklar sonucunda oluşurlar ve hastanın günlük yaşam kalitesini bozan bir durumdan hayatı tehdit eden bir duruma kadar değişebilmektedirler. Neden olan hastalıklar arasında en çok görülenler Hipertansiyon, Koroner Arter hastalığı ve yaşlılığa bağlı olarak Kalp ileti sisteminde görülen bozukluklardır. Hastada en fazla oluşturdukları şikayet çarpıntı olmakla birlikte bayılma, baş dönmesi, sersemlik hali, yorgunluk ve ani ölüm de görülebilmektedir. Tedavilerinde ilaç, cerrahi girişimler, kalıcı Kalp pili, ICD gibi yöntemler kullanılmaktadır.

aritmi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, tıp, (a'ritmi), Fransızca arythmie

Kalp atışlarındaki düzensizlik ve eşitsizlik.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

İngilizce: arrhytmia

Normal kalp atımlarında biçimlenen her türlü sapma. Kalp atımlarının hızında, düzeninde veya köken aldığı bölgede normal olmayan bir değişim mevcuttur.

Tıp Terimleri Kılavuzu - 2010

dizem düzensizliği

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: arythmia

Belli bir sıra ve düzen içinde seyreden hareketin bu niteliğini kaybetmesi, ritm bozukluğu.

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü - 2014

İngilizce: arrhythmia

1.Ritim bozukluğu. 2.Kalpteki uyarıların ritminin bozulması sonucu oluşan ritim.

Kelime Kökeni

Fransızca arythmie veya İngilizce arhythmy "ritm bozukluğu, özellikle kalp atışında" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca rhythmós ῥυθμός  sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ c (1986) : Yüksek tansiyon "artimi" denen, düzensiz tehlikeli kalp atımlarının baş nedenlerinden biridir. ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski