Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

üst sınıf

Modern toplumlarda üst sınıf , alt sınıfa eks olarak, en yüksek sosyal statüye sahip, genellikle toplumun en zengin üyeler…

ham madde

ham madde hakkında bilgi nedir TDK sözlük anlamı ve açıklaması ne? isim Bir ürün elde edilmesinde kullanılan temel bileşen…

kızgınlık

Kızgınlık ya da öfke , insanların ve hayvanların algıladıkları bir tehdit veya hakaret karşısında sergiledikleri düşmanlı…

risk

Risk veya riziko , bir olayın gerçekleşme olasılığı ve olaydan etkilenme olanağı. Değerler (fiziksel sağlık, toplumsal st…

tüketim

Tüketim (İngilizce: consumption ); üretilen mal ve hizmetlerin ; gereksinim ve isteklerini karşılamaları amacıyla insanl…

ürün

ürün hakkında bilgi nedir TDK sözlük anlamı ve açıklaması ne? 1. isim Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul. …

ekstrüzyon

Ekstrüzyon (İngilizce: extrusion), enine kesitsel bir profil nesneleri oluşturmak için kullanılan bir süreçtir. Bir malze…

sodyum klorür

Sodyum klorür (İngilizce: sodium chloride ), yaygın olarak ' tuz ' ismiyle bilinen (deniz tuzu, aynı zamanda diğe…

hidrokinon

Hidrokinon , benzene-1,4-diol ya da kuinol kimyasal formülü C₆H₄(OH)₂ olan, fenol tipinde aromatik organik bileşiktir.…

fenol

Fenol , benzen halkasına  OH -  molekülünün bağlanmasıyla oluşan kimyasal bileşiktir. Fenoller, aromatik halkaya bir ya d…

asit yağmuru

Asit yağmuru (İngilizce: acid rain ), asidik kimyasalların yağmur, kar, sis, çiy veya kuru parçacıklar halinde yeryüzüne…

imalat

İmalat (İngilizce: manufacturing ), bir hammaddeyi veya yarı mamülü işleyerek bir sanayi ürünü, bir mal üretme işlemlerin…

parafili

Parafili , aşağıdaki anlamlara gelebilir: Parafili , psikoloji terimi Parafili, filogenetik terimi TDK sözlük anlamı nedi…

erken boşalma

Erken boşalma , prematür ejakülasyon veya ejaculatio praecox  (İngilizce: premature ejaculation ), en sık rastlanan cinse…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı