ariyet

 

ariyet

ariyet ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(a:riyet), Arapça ʿāriyet

1. isim, eskimiş Ödünçleme:

      "Öteden beriden ariyet de bir şeyler buluruz." - Sait Faik Abasıyanık

2. isim, eskimiş, hukuk Belli bir taşınır malın kullanımının geri verilmek şartıyla bedelsiz olarak bir kimseye bırakılması.

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: bailment

Belli bir taşınır malın kullanım hakkının, geri verilmek koşuluyla, bedelsiz olarak bir başkasına bırakılması.

Kelime Kökeni

Arapça ˁwr kökünden gelen ˁāriyyat عاريّة  "1. ödünç, eğreti, 2. İslam hukukunda faizsiz verilen borç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁawira عور  "sakat ve kusurlu idi" sözcüğünün masdarıdır. 

Tarihte En Eski Kaynak

"ödünç" [ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) : ḳaytarasuġa bérdi, ˁāriyyat bérdi [iade edesiye verdi, ödünç verdi] ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski