Hukuk Terimleri Sözlüğü

telif hakkı

Telif hakkı sembolü Telif hakkı (İngilizce: copyright ), bir kişi ya da kişilerin her türlü fikrî emeği ile meydana getir…

avukat

Avukat , hukuk fakültesi mezunu, avukatlık stajı yapmış, avukatlık mesleğini serbest veya bir kuruma bağlı olarak icra ede…

ceza

Ceza , genel anlamıyla suç karşılığında uygulanan bir yaptırımdır. Ceza Arapça kökenli bir kelimedir. Anlamı, yapılan kötü…

iddia

iddia ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? (iddia:), Arapça iddiʿā 1. isim, hukuk Sav:       "Mahkemenin …

seçim

Seçim , kendilerine memuriyet, temsil yetkisi veya bir vekalet verilecek, kanuni şartlara uygun kişilerin, bir kısım veya …

temerrüt

Temerrüt , kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi hâlidir. Temerrüt alacaklının ve borçlunun te…

karar

karar ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? (kara:rı), Arapça ḳarār 1. isim Bir iş veya sorun hakkında düşünüle…

ifade

ifade ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? (ifa:de), Arapça ifāde 1. isim Anlatım:       "Bu kitabın bend…

bent

bent ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? bent , -di Farsça bend 1. isim, eskimiş Bağ, rabıt. 2. isim, eskimiş…

aşırtı

aşırtı ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, hukuk Aşırma .

aşırma

aşırma ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Aşırmak işi:       "Hemen bir yolunu bulurlar yükü ü…

ariyet

ariyet ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? (a:riyet), Arapça ʿāriyet 1. isim, eskimiş Ödünçleme:       "…

arama emri

arama emri ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, hukuk Yapılacak arama işlemi için yetkili organdan alınan…

arama

arama ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Aramak işi, taharri:       "Ankara'ya döner dönmez…

ara kararı

ara kararı ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, hukuk Bir davanın bakılmasını kolaylaştırmak için yargıda…

suç

Suç (İngilizce: crime ), kanunlar tarafından yanlış veya zararlı olduğu için ceza tehdidiyle yasaklanan ve bazı durumlard…

veraset

Veraset , Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tariki…

tüzel kişi

Tüzel kişi , hukuk bakımından birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan oluşum. Belli bir am…

devlet

Devlet , toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı