Hukuk Terimleri Sözlüğü

suç

Suç (İngilizce: crime ), kanunlar tarafından yanlış veya zararlı olduğu için ceza tehdidiyle yasaklanan ve bazı durumlard…

veraset

Veraset , Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tariki…

tüzel kişi

Tüzel kişi , hukuk bakımından birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan oluşum. Belli bir am…

devlet

Devlet , toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel…

anayasa

anayasa nedir sözlük anlamı ne? (ana'yasa) 1. isim, hukuk Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme…

kamu yararı

kamu yararı nedir sözlük anlamı ne? isim, hukuk Devletin gereksinimlerine cevap veren ve bu ihtiyaçları karşılayan, to…

kamu hukuku

kamu hukuku nedir sözlük anlamı ne? isim, hukuk Devlet ile kişi arasında karşılıklı olarak hak ve ödevleri düzenleyen …

kamu davası

kamu davası nedir sözlük anlamı ne? isim, hukuk Kamu adına savcının açtığı dava, amme davası: "Polis şikâyetçi o…

amme hukuku

amme hukuku nedir sözlük anlamı ne? isim, hukuk Kamu hukuku .

amenajman

amenajman kelimesinin kelime ve sözlük anlamı nedir? isim, hukuk, Fransızca aménagement Düzenleyim. Amenajman Kelimes…

aile hukuku

aile hukuku nedir, sözlük anlamı ne? isim, hukuk Aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve görevlerini düzenleyen hu…

ağır hapis cezası

ağır hapis cezası nedir, sözlük anlamı ne? ağır hapis cezası isim, hukuk Yirmi yıl veya ömür boyu hapis cezası. "…

ağır ceza

ağır ceza nedir, sözlük anlamı ne? ağır ceza isim, hukuk Beş yıldan yukarı olan hapis cezaları.

akraba

akraba kelimesinin kelime ve sözlük anlamı nedir? isim, hukuk (akraba:) Arapça aḳribā 1. isim, hukuk Kan bağıyla birbi…

aklanmak

aklanmak kelimesinin kelime ve sözlük anlamı nedir? nsz 1. nsz Ak olmak, temizlenmek. "Bu çamaşır ne aklanır ne …

aklama belgesi

aklama belgesi nedir, sözlük anlamı ne? isim, hukuk Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname.

aklama

aklama kelimesinin kelime ve sözlük anlamı nedir? isim Aklamak işi, ibra.

aklamak

aklamak kelimesinin kelime ve sözlük anlamı nedir? -i, hukuk Suçsuz veya borçsuz olduğu yargısına vararak birini temize…

akit vaadi

akit vaadi nedir sözlük anlamı ne? isim, hukuk Ön sözleşme.

akit

akit kelimesinin kelime ve sözlük anlamı nedir? akit -kdi isim, hukuk eskimiş Arapça ʿaḳd 1. isim, hukuk Sözleşme. …

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı