asgari

 

asgari

asgari ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(asgari:), Arapça aṣġarī

1. sıfat En az, en aşağı, en düşük, en alt, minimal, minimum:

      "Koridorda, kapımın asgari yüz metre yakınlarına kimsenin yaklaştırılmamasını emrettim." - Nazım Hikmet

2. sıfat, matematik Minimum.

Tarihte En Eski Kaynak

asgar-i ... "(bir şeyin) en küçüğü" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

asgarī "en az, minimum" [ Akşam (gazete) (1925) : ...çalanın asgari on senelik tecrübekarlığına muhtaç bir eser olduğunu anladık. ]

Kelime Kökeni

Arapça ṣġr kökünden gelen aṣġar أصغر  "daha küçük, en küçük" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ṣaġīr صغير  "küçük" sözcüğünün tafdilidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski