Matematik Terimleri Sözlüğü

ayak

Ayak , birçok omurgalıda bulunan anatomik bir yapıdır. Ağırlık taşıyan ve hareket etmeye olanak sağlayan bir uzvun termina…

poligon

Poligon , ok veya ateşli silah atışı uygulamaları için özel olarak inşa edilen tesistir. Açık veya kapalı alanlarda hizmet…

bölüm

bölüm ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım:       &quo…

yüz

yüz ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? yüz (I) 1. isim Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı. 2. isim Bu…

dakika

dakika ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? (daki:ka), Arapça daḳīḳa 1. isim Bir saatlik zamanın altmışta biri…

kapsam

kapsam ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu,…

benzer

benzer ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. sıfat Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeye…

çözüm

çözüm ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal:       "Ay…

değer

değer ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin…

olay

olay ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nite…

fark

fark ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? Arapça farḳ 1. isim Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırı…

toplam

toplam ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, matematik Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn. Matematik T…

derece

derece ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? Arapça derece 1. isim Bir süreç içindeki durumlardan her biri, bas…

doğal

doğal ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. sıfat Doğada olan, doğada bulunan:       "Doğal güzellikler…

görev

görev ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. 2. isim İşlev. 3. …

üst

üst ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, üzeri, fevk, alt karş…

güç

güç ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? güç , -cü (I) 1. isim Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapab…

yan

yan ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Bir şeyin ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü, profil: …

sorun

Sorun ya da problem ; çözülmesi gereken mesele, soru veya aşılması gereken engel. Sorun kavramının teolojiden matematiğe …

merkez

merkez ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? Arapça merkez 1. isim Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. 2.…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı