dracohors

 

Dracohors
Sol üstten sağ alta, çeşitli Dracohortiyen cinsleri: Asilisaurus, Borealopelta, Triceratops ve Giganotosaurus.

Dracohors, dinozorları ve silesauridleri içeren dinosauriform arkozorların bir dalıdır. Bilinen en eski dracohortiyen, Orta Triyas döneminin Anisiyen çağında yaklaşık 245 milyon yıl öncesine tarihlenen Asilisaurus'tur. Andrea Cau'ya (2018) göre, dracohortiyenlerin sinapomorfileri şunlardır:

Ön timpanik girinti, eksenel epipofizler, presakral omurlardaki centrodiapophyseal laminalar, iliumun postacetabular prosesinin nispi boyut genişlemesi, pubisin uzaması, proksimal sulkus ve femur başındaki bağ yumrusunun azalması ve dördüncü metatars ve ayak parmağının uzunluğunda üçüncü ile karşılaştırıldığında daha fazla azalma.

Cau, grubu "Megalosaurus bucklandii Mantell, 1827'yi içeren, ancak Marasuchus lilloensis'i (Romer, 1971) hariç tutan en kapsamlı dal" olarak tanımladı. Filogenetik çalışmanın iyi bir fikir birliği, silesauridler ve dinozorların kardeş gruplaşmasını desteklemektedir, ancak Dinozor içindeki karşılıklı ilişkiler tartışılmaktadır. Eodromaeus, Daemonosaurus, Pisanosaurus, ve herrerasauridler gibi çeşitli bazal Triyas dinozorlarının konumları özellikle tartışılmaktadır; ayrıca büyük dinozor grupları Sauropodomorpha, Theropoda ve Ornithischia arasındaki ilişkiler de hâla tartışma konusudur. Bu belirsizliğin nedeni, takson örnekleme boyutu ve bunların filogenetik ağaç için kodlamayı nasıl etkilediğine ilişkin çıkarımlardır.

Cau (2018), kuş bauplanının aşamalı evrimi hakkındaki makalesinde, tutumluluk analizinde herrerasaur dereceli taksonlar, Sauropodomorpha ve tartışmalı Ornithoscelida arasında bir politomi buldu. Bununla birlikte Bayes analizi, Dinosauria ve Herrerasauria'nın kardeş gruplaması için zayıf destek buldu, ancak aşağıda gösterildiği gibi Sauropodomorpha ve Ornithoscelida arasındaki ikilik için güçlü destek buldu.

 • Dracohors
  • †Silesauridae (Pisanosaurus'u içerir)
  • †Herrerasauria
   • †Tawa
   • †Daemonosaurus
   • †Staurikosaurus
   • †Herrerasaurus
   • †Sanjuansaurus
  • Dinosauria (Dinozor)
   • †Sauropodomorpha
    • †Eodromaeus
    • Ornithoscelida
     • †Ornithischia
     • Theropoda

Bilimsel sınıflandırması

 • Âlem: Animalia (Hayvan)
 • Şube: Chordata (Kordalılar)
 • Klad: Dinosauriformes
 • Klad: Dracohors (Cau, 2018)

Alt gruplar

 • †Pisanosaurus
 • †Saltopus
 • †Silesauridae
 • †Herrerasauria?
 • Dinosauria

Etimoloji

Adı, Latince draco (ejderha, [büyük] yılan) ve kohorlardan (kohort (askeri birim)) gelen haplolojiden oluşur. Latince genitifi dracohortis'tir.

Hayvan dallarının çoğunun ismi çoğuldur (örn. Saurischia = "kertenkelelerin kalçaları gibi kalçaları olanlar"), ancak Dracohors ("ejderha kohortu" anlamına gelir) toplu bir ismin tekilidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski