Harris matrix

 

Harris matrix
Bir kentsel sekansın büyük Harris matrisi

Harris matrix, arkeolojik bağlamlarda stratigrafiler aracılığıyla gözlemlenebilen zamansal devamlılığı anlamaya ve görselleştirmeye yarayan bir yöntemdir. 1973 yılında Edward C. Harris tarafından geliştirilen yöntem, stratigrafinin yorumuna dayanarak bir şema üretir ve farklı katmanlar arasındaki ilişkiyi tespit eder.

Örnek

Harris matrix örneği

Ayrıca bakınız


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski