serileme

 

serileme

Serileme, bilhassa arkeolojide kullanılan bir kavram olmakla birlikte, birbirine benzeyen nesnelerin en erkenden en geçe doğru varsayılan imalat tarihine göre kronolojik bir grup şeklinde dizilimi anlamını taşır.

Serileme işlemlerinde ana kriter, insanların bu nesneleri biçimlendirdikleri üsluptur. Bu üsluplara göre sınıflandırılan nesne grupları, zaman içerisindeki üslupsal değişim ve gelişmeyi takip etmeye yardımcı olmakta ve yeni keşfedilen nesnelerin göreceli güvenilir bir biçimde tarihlendirilmesini sağlamaktadır.

Kaynakça

  • Serdar Özbilen, Arkeoloji: Geçmiş, zaman ve kuram, Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi International Journal of Ancient History 2/1, Mart – March 2020 S. 54.

Ayrıca bakınız


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski