asosyal

 

asosyal

Sosyal olmayan insan davranışları sergileyen bireye verilen ad.

Kalabalık ortamlarda bulunmayı sevmeyen kişidir. Kimsenin olmadığı sakin yerler bu tip insanlar için her zaman ilgi çekicidir. Kalabalık ortamlarda genelde saklanma isteği içindedirler. Bu yüzden toplumdan zamanla uzaklaşırlar.

    1. Asosyalizm kelime itibarıyla (normal - anormal gibi) sosyalizmin zıddı gibi görünse de herhangi bir ideolojiyle alakası yoktur.

  • Asosyallik mesleki durumlardan da kaynaklanabilmektedir. Bir veya iki örnekle asosyalliği kısıtlamak yanlış olabilir. Psikolojik kalıtımların yanı sıra gündelik hayatında ve faaliyetlerinde aşırı sosyal olan insanlarda özel hayatlarında asosyal davranışlar ve tutumlar sergileyebilmektedirler.

Bunun yanında en önemli etkenlerden sayılabilecek bir diğer unsur da kişilerin insanlarla ilişkilerinde yanılgılarından kaynaklanan bir asosyalliktir. Buna kısmen toplumdan kendini izole etmek de denilebilir. Psikolojik olgular ve hayatımızdaki süreçlerin etkilediği sadece genetik olarak algılanamayacak bir durumdur. Ama sonuçta psikolojinin her açıdan üzerinde durması gereken bir konu olduğu düşünülmelidir.

Günümüzün yaygın 3 unsuru hem birbiri ile çok yakın tutumlar sergilemekte hem de birbirini tetikleyen etmenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

  1. Stres
  2. Depresyon
  3. Asosyallik

Temel olarak yoğun iş ve şehir hayatı içerisinde karşımıza çıkan ilk problem çağımızın veremi olan strestir. İlerleyen ve terapi görmeyen tedbir alınmayan süreçte depresyona dönüşmesi kaçınılmazdır. Ağır tedavi görmemiş depresyon vakalarında sıklıkla karşımıza çıkan durum ise kısmen asosyalliktir. Sonuçta nedenleri olan bir durum ve birdenbire ya da kalıtımsal olarak ortaya çıkmış bir tutum değildir.

asosyal ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(a'sosyal, l ince okunur), Fransızca asocial

1. sıfat Sosyal olmayan.

2. sıfat, toplum bilimi Genel kabul görmüş kuralların dışında hareket eden.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: asocial

1. Toplumla veya toplumsal konularla ilişkili olmayan, başkalarından bağımsız olarak gelişen. 2. Toplumsal konulara, sorunlara, geleneklere karşı duyarsız, kayıtsız olan.

Kelime Kökeni

Fransızca asocial "sosyal olmayan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1927 Charles du Bos, Fr. eleştirmen.) Fransızca sözcük Fransızca social sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sosyal maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

[ c (1941) : Bir takım sarsaklar, deliler, serseriler, hırsızlar ve katiller, asosyal mahluklar olarak cemiyetin dışında kalıyorlarsa ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski