belli

 

belli

belli ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

belli (I)

sıfat

Beli olan:

      "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?" - Nezihe Araz

belli (II)

1. sıfat Bilinmedik bir yanı olmayan, malum:

      "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli." - Hüseyin Rahmi Gürpınar

2. sıfat Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr:

      "Bu azade insanlarda her türlü adiliklerden uzak bir efendilik olduğu ne kadar da bellidir." - Asaf Halet Çelebi

3. sıfat Belirli, muayyen:

      "Bu oyun çok kısa, belli bir temsil süresi doldurmuyor." - Adalet Ağaoğlu

Zanaat Terimleri Sözlüğü - 1976

Düğenden geçirilmiş ekinin tanesi ile sapının ayrılması sırasında tane ile sap arasına çekilen ip. (Yenikent *Aksaray -Niğde)

Kelime Kökeni

Eski Türkçe belgü "alamet, işaret, emare" sözcüğünden +lIg sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bel- "işaretlemek, damgalamak" fiilinden +? sonekiyle türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

belgülüg "bilinen, aşikâr, açık" [ Atebet-ül Hakayık (1300 yılından önce) ]

belgülü "aynı anlamda" [ Ebu Hayyan, Kitabü-l İdrak (1312) ]

belgülü "aynı anlamda" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1300-1500) ]

bellü "aynı anlamda" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1300-1700) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski