devir

 

devir

Devir veya dönem, kronoloji veya tarihyazımı amacıyla tanımlanan bir zaman aralığıdır. Kronolojide, bir "devir", zaman ölçümünün organizasyonu için en üst düzeydir. "Dönem" ya da "devir", tarih yazımında Roma Dönemi, Elizabeth Dönemi, Viktorya Dönemi, Lâle Devri, Tanzimat Devri vb. gibi iyi tanımlanmış dönemlere/devirlere atıfta bulunmak için kullanılabilir. Terimin daha yakın dönemler veya güncel tarihte kullanımı, Sovyet Dönemi ile modern popüler müzik tarihindeki "büyük grup dönemi", "disko dönemi" vb. gibi "müzik dönemlerini" içerebilir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Takvim dönemleri

Takvim dönemleri, belirli bir tarihten (çağ) bu yana geçen yılları sayar ve genellikle dini öneme sahiptir. Anno Mundi (dünya yılı), Dünya'nın yaşının hesaplanmasına dayanan bir grup takvim dönemini ifade eder ve bu hesaplamayı, Yaratılış Kitabı'nda açıklananlara göre yapar. Çeşitleri de olan İslami takvim, MS 622'de İslam peygamberi Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretinden itibaren yılları sayar. İslami yıl, 365'ten birkaç gün daha kısadır. 1872'den İkinci Dünya Savaşı'na kadar uzanan bir süre boyunca Japonlar, efsanevi İmparator Jimmu'nun MÖ 660'ta Japonya'yı kurduğu yıldan itibaren sayılan imparatorluk yılı sistemini (kōki) kullanmıştır. Birçok Budist takvimi, en sık kullanılan hesaplamalara göre MÖ 545-543 veya MÖ 483'te olan Buda'nın ölümünden başlar.

devir ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

devir, -vri (I)

isim, Arapça devr

Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası:

      "Bana sorarsanız devrimiz nasihat devri olmaktan çıktı." - Burhan Felek

devir, -vri (II)

Arapça devr

1. isim Dönme, dönüş:

      Tekerin devri.

2. isim Aktarılma:

      Malın arabadan vagona devri.

3. isim Bir malın mülkiyetini veya bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme.

4. isim Bir görevin bir kimseden bir başkasına geçmesi:

      Devir teslim töreni.

5. isim Sürekli ve düzenli değişme, çevrim.

6. isim, fizik Bir hareket, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılan başka hareketlerden oluştuğunda hareketlerin her biri veya bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, periyot.

7. isim, eskimiş Dolaşma:

      Şehrin çevresinde iki devir yaptık.

Yerbilim Terimleri Sözlüğü - 1971

bk. dönem.

Yazın Terimleri Sözlüğü - 1974

Cansızlardan başlayarak Tanrı'ya doğru bütün varlıkların bir daire düzeninde oluşumuna inanan tasavvuf kuramı, bk. devriye.

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: transfer

Bir hakkın, bir hukuki çıkarın ya da bir nesnenin bir kimseden bir başka kimseye geçmesini sağlayan işlem.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

İngilizce: period, Fransızca: période, Almanca: Umlaufszeit

Jeolojik zamanlarda bir çağın alt bölümü. Örnek: Jura devri, Mezozoik çağın bir alt bölümüdür. Periyot.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü - 2007

İngilizce: period

Kendine özgü bir özellik taşıyan bir zaman parçası, periyot, dönem.

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

turnover

devir

Kelime Kökeni

Arapça dwr kökünden gelen dawr دور  "1. dönüş, döngü, 2. zaman, çağ" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāra دار  "döndü" fiilinin masdarıdır.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Saraylı Seyf, Gülistan Tercümesi (1391) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski