dışkı

 

dışkı
insan dışkısı

Dışkı, ince bağırsakta sindirilmeyen ve kalın bağırsakta bakteriler tarafından parçalanan katı veya yarı katı gıda kalıntılarıdır. Dışkı, bakteriyel olarak değiştirilmiş bilirubin gibi nispeten düşük miktarda metabolik atık ürünlerini ve bağırsak çeperinden gelen ölü epitel hücrelerini içerir.

Dışkı, defekasyon sırasında anüs veya kloaka yoluyla atılır.

Dışkı, tarımda gübre olarak veya toprak düzenleyici olarak kullanılabilir. Ayrıca yakıt olarak veya kurutularak inşaat malzemesi olarak da kullanılabilir. Bazı tıbbi kullanımları da mevcuttur: İnsan dışkısı, dışkı nakli veya dışkı bakteriyoterapisi amacıyla kullanılmaktadır.

Özellikleri

Dışkıların ayırt edici kokusu, skatol ve tiyollere (kükürt içeren bileşikler) ve ayrıca aminlere ve karboksilik asitlere bağlıdır. Skatol; triptofandan, indolasetik asit aracılığıyla üretilir, dekarboksilasyonu ile skatol elde edilir.

Algılanan kötü dışkı kokusunun insanlar için bir caydırıcı olduğu sanılmaktadır, çünkü dışkıyı tüketmek veya ona dokunmak hastalığa veya enfeksiyona neden olabilir.

Skatol
Skatol, dışkının hoş olmayan kokusundan sorumlu olan başlıca bileşiktir.

Hidrojen sülfür molekülü
Hidrojen sülfür molekülü dışkı kokusuna katkıda bulunur.

Fil dışkısı
Fil dışkısı

Ayı dışkısı
Ayı dışkısı

Çöp poşetlerinin tüketimini gösteren ayı dışkısı
Çöp poşetlerinin tüketimini gösteren ayı dışkısı

Tepeli devekuşu bitki tohumlarını dışkılarıyla dağıtır
Tepeli devekuşu bitki tohumlarını dışkılarıyla dağıtır

Solucan dışkısı
Solucan dışkısı, minerallerin ve bitki besin maddelerinin toprağa erişilebilir bir biçimde sağlanmasına yardımcı olur.

deniz kuşlarının dışkıları
Farklı deniz kuşlarının dışkıları.

dışkı ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, biyoloji

Sindirim sonunda anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kaka, bok, büyük abdest, kazurat.

Kelime Kökeni

Türkçe dış sözcüğünden +gU sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dış maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Anadolu ağızlarındaki fışkı < Yeni Yunanca foúski sözcüğünden esinlenmiş olduğu açıktır. Sıfattan isim türeten +kI eki benzersizdir.

Tarihte En Eski Kaynak

"gaita" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı (1945) ]

dışkı hareketli resim


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski