dış

 

dış

dış ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı:

      "Hafta sonunda şehrin dışına çıkıyoruz." - Ahmet Haşim

2. isim Bir konunun kapsamına girmeyen şey.

3. isim Görülen, içte bulunmayan yüzey:

      Bardağın dışı kirli.

4. isim Bir kimsenin görünüşü, durum ve davranışları.

5. isim Bireyin ötesinde bir varlığı olan:

      Dış dünya.

6. sıfat Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha uzak olan:

      "Bayram vali konağının dış kapısında, ellerini yine önünde kavuşturmuş taş gibi dimdik duruyordu." - Ayşe Kulin

7. sıfat Yabancı ülkelerle ilgili:

      Dış siyaset. Dış ilişkiler.

8. isim, sinema, televizyon Açık havada geçen sahneleri içine alan çekim.

9. isim, spor Bazı top oyunlarında karşı takım oyuncularının vuruşuyla topun kalenin bulunduğu taraftan dışarı çıkması, aut.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe taş sözcüğünden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

taş "dış" [ Orhun Yazıtları (735) : ıda taşda kalmışı kubranıp yéti yüz boldı [uzakta dışarıda kalmışı toplanıp yediyüz oldu] ]

taş "taşra, uzak" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) : taş yér anı katurdı [gurbet onun canını yaktı] ]

taş "dış" [ Dede Korkut Kitabı (1400 yılından önce) : taş Oğuz [dış Oğuz] ]

taş usit. dış "iç zıddı, dış" [ Meninski, Thesaurus (1680) : dış kaftan ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski