düşünmek

 

düşünmek

düşünmek ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. -i Aklından geçirmek, göz önüne getirmek:

      "Ben şimdi o güzel çehreden başka / Ne bir yüz düşünür ne hatırlarım" - Necmettin Halil Onan

2. -de Bir sonuca varmak amacıyla bilgileri incelemek, karşılaştırmak ve aradaki ilgilerden yararlanarak düşünce üretmek, zihinsel yetiler oluşturmak, muhakeme etmek:

      "Türlü şiir anlayışları üzerinde düşünmüş, zaman zaman türlü şairleri sevmiştir." - Orhan Veli Kanık

3. nesnesiz Zihniyle arayıp bulmak:

      Bu iş için ben bir çare düşündüm.

4. -i Bir şeye karşı ilgili ve titiz davranmak:

      Durmadan geziyorsun, biraz da derslerini düşün.

5. -i Akıl etmek, ne olabileceğini önceden kestirmek:

      "Benim kayısılara müşteri çıkmam ihtimalini düşünmüştü." - Reşat Nuri Güntekin

6. -i Tasarlamak:

      Yola çıkmayı düşünüyorum.

7. nesnesiz Tasalanmak, kaygılanmak:

      Bu kadar düşünme, elbette bir çare bulunur.

8. nesnesiz Farz etmek.

Kelime Kökeni

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء  "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל  "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי  "doldurma" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski