dernek

 

dernek

Dernek, kazanç paylaşma dışında, belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş insanların oluşturduğu tüzel kişidir. Dernek kelimesi eski Türkçe térin- "derinmek, toplanmak" fiilinden +Ak sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tér- "dermek, toplamak" fiilinden+In- sonekiyle türetilmiştir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Dünyada dernekler

Türkiye

Türk Medeni Kanunu'na göre herkesin önceden izin almadan dernek kurma hakkı vardır. Fiil ehliyetine sahip her gerçek kişinin dernek kurma hakkı vardır. Ayrıca, hiç kimse dernek kurmaya veya derneğe üyeliğe zorlanamaz. Dernekler vakıflar gibi topluma yararlı bir hizmet gerçekleştirmek için kurulmuş yasal topluluklardandır.

Derneklerin çalışma ve işleyiş hususlarını düzenleyen kanuna dernekler kanunu denir. Türkiye’de 2004 yılında yürürlüğe giren Avrupa Birliği uyum müktesebatları gereği yürürlüğe giren 5253 sayılı dernekler kanunu ile ülkemizdeki dernek, spor kulübü derneği, federasyon gibi sivil toplum kuruluşlarının sayısının ve niteliklerinin hızla artmasını sağlamıştır.

Dernekler Dairesi Başkanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, 14 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Türkiye'de faal dernek sayısı 121.765'dir. Derneklerin yüzde 20'si İstanbul'da bulunur. Feshedilmiş dernek sayısı da 150 bin 419'dur. İstanbul iller sıralamasında en çok derneğin faaliyette olduğu kent olurken, İstanbul'u 9 bin 621 ile Ankara, 5 bin 588 ile İzmir, 4 bin 100 ile Bursa takip eder. Türkiye'de kamu yararına çalışan dernek sayısı ise 402'dir.

dernek ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

dernek, -ği

1. isim Toplantı, düğün:

      "Tıpkı bir düğün, dernek, eğlence biter gibi tatlı tatlı oldu." - Osman Cemal Kaygılı

2. isim Belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet:

      "Edebiyat Derneğinde şiir dünyamızın eski, yeni, birçok şöhretleriyle tanıştım." - Yusuf Ziya Ortaç

3. isim Pazar veya panayır kurulan gün, deri (II).

Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: cemiyet, İngilizce: association, Fransızca: association

Ekonomik ya da yasaların yasaklamadığı diğer konularda kurulmuş olan örgüt.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: association

Belirli sayıdaki insanın, ortak bir amacı gerçekleştirmek ve korumak üzere oluşturdukları yönetimsel yapı ve görevlileri bulunan örgütlü toplumsal grup.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe térin- "derinmek, toplanmak" fiilinden +Ak sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tér- "dermek, toplamak" fiilinden +In- sonekiyle türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

dérnek/dérnek yeri "toplantı yeri" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1400 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski