kendi

 

kendi

kendi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. zamir İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, öz(I), zat:

      "Ankara Palas'ta kendisine dörtte üç oranında indirim yapılırdı." - Çetin Altan

2. zamir Kişinin özel olarak vurgulandığını anlatan bir söz:

      Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz.

3. zamir Yaptığı, giriştiği bir işte başkalarının herhangi bir etkisi bulunmadığını belirten bir söz:

      "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar." - Burhan Felek

4. zamir `Kendisi, kendileri` biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak `o` ve `onlar` yerine kullanılan bir söz:

      Kendileri evde yoklar mı?

Kelime Kökeni

Eski Türkçe kentü sözcüğünden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

kentü "aynı anlamda" [ Orhun Yazıtları (735) ]

kendözi "kendi-özü, kendisi" [ Tezkiret-ül Evliya (1341) ]

Ek Bilgi

Güneybatı Oğuz grubu dışındaki tüm Türk dillerinde eçkü biçiminin türevleri kullanılır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski