ocak

 

ocak

ocak ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

ocak, -ğı

1. isim Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma vb. amaçlarla kullanılan yer:

      "Üç balıkçı güneş batarken kumların üzerine iki taştan bir ocak yaptılar ve ateş yaktılar." - Halikarnas Balıkçısı

2. isim Şömine:

      "Ocağın önünde oturup acayip bir dikkatle odunların yanışına bakar." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

3. isim Isı vererek üzerine veya içine konulan maddeleri ısıtan, pişiren, kaynatan, eriten araç veya alet:

      "Anlaşılan çamaşırcı giderken ocağı tam söndürmemiş olacak." - Haldun Taner

4. isim Kahvelerde, kuruluşlarda çay, kahve vb.nin yapıldığı yer:

      "Konuşmalar iyice kızışmaya başladığı vakit kahve ocağının önünde görünür." - Salâh Birsel

5. isim Yer üstünde veya yer altında cevher çıkarılan yer:

      Mermer ocağı. Kömür ocağı.

6. isim Bahçelerde veya bostanlarda her tür meyve ve sebze tohumu veya fidesinin dikimi için ayrılmış toprak çukuru:

      "Mustafa, arkasına güçlü kuvvetli bir kadın takmış, üç evleğine çizgiler, ocaklar açıyordu." - Sait Faik Abasıyanık

7. isim Aynı amaç ve düşünceyi paylaşanların kurdukları kuruluş veya toplandıkları, görev yaptıkları yer:

      "Başlangıçtan beri burası bir vatansever ocağı idi." - Falih Rıfkı Atay

8. isim Yılın birinci ayı, kânunusani:

      "Ocak ayını sevmem, oldum olası." - Burhan Felek

9. isim, tarih Yeniçeri teşkilatını oluşturan odalardan her biri.

10. isim, mecaz Ev, aile, soy:

      "Henüz temelleri atılmayan kendi ocağım kurulmadan yıkılmıştı." - Aka Gündüz

11. isim, halk ağzında Halk hekimliğinde bir önceki kuşaktan el verme suretiyle aktarılan bilgileri kullanarak belirli bir şikâyeti veya hastalığı iyileştirdiğine inanılan aile.

Gökbilim Terimleri Sözlüğü - 1969

İngilizce: Fornax, For, Fornacis, Fransızca: Fourneau, Fourneau Chimique, Almanca: Chemischer Ofen

Bir takımyıldızın adı.

Tarih Terimleri Sözlüğü - 1974

bk. yeniçeri ocağı.

Kimya Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: maden, İngilizce: mine, Fransızca: mine, Almanca: Berglerk

Çeşitli mineral, kömür ya da cevherlerin yerkabuğundan çıkartıldığı üretim yeri.

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü - 2014

İngilizce: specialist healer

Geleneksel olarak nesilden nesile elvermek suretiyle aktarılan bilgilerle devamlılığı sürdürülen, belirli bir yakınmayı veya hastalığı tedavi etmek üzere ustalaşmış aile.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski