öyle

 

öyle

öyle ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. sıfat Onun gibi olan, ona benzer:

      "Ben öyle bir şey demedim." - Refik Halit Karay

2. zarf O yolda, o biçimde, o tarzda:

      "Bize öyle öğrettiler. İyi olduğunu sandık." - Adalet Ağaoğlu

3. zarf (ö'yle) O denli, o kadar, o derece:

      "Bugünlerde biraz üzüntü içindeysen de kasavetlenmeyesin öyle." - Osman Cemal Kaygılı

4. ünlem İçinde `ne, nasıl` vb. sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğinde o cümlede anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını veya ona şaşıldığını anlatan bir söz:

      O ne biçim iş öyle! O nasıl hayvan öyle!

Kelime Kökeni

Eski Türkçe anlayu sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe an "işaret zamiri, o" sözcüğünden +lAyU sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için o maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

ayla "öyle, o şekilde " [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski