örnek

 

örnek

örnek ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

örnek, -ği

1. isim Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model:

      "Mehmet Akif'in yetişmesi, gençlere bir örnek olarak anlatılmaya layıktır." - İbrahim Alâeddin Gövsa

2. isim İncelemek veya denemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune:

      "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi." - Memduh Şevket Esendal

3. isim Bir şeyin benzeri, tıpkısı, kopyası, misil:

      Bu yapının bir örneği daha yoktur.

4. isim Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.

5. isim Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma:

      "Onların özü sözü birdir. Hayatları bizim için örnektir." - Nazım Hikmet

6. sıfat En iyi biçimde olan:

      "İşte örnek bir kadın! Her şeyi biliyor ama horozlanmıyor!.." - Nazım Hikmet

{tocify} $title={İçindekiler}

Halkbilim Terimleri Sözlüğü - 1978

Türkçe: tip, İngilizce: type, Fransızca: type, Almanca: Typ, Typus

Yalnız ya da başka masallarla birlikte söylendiğinde anlamında hiçbir değişiklik olmayan bağımsız masal türü. bk. masal, anakonu. krş. değişken, değişkin.

Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü - 1968

Türkçe: mastar, şablon, Almanca: Schablone

Belli bir biçimi ağaç üzerine çizmek ya da işlenen parçanın düzgünlüğünü denetlemek için kullanılan ağaç ya da maden araç.

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: misal, nümune, İngilizce: example, sample, Fransızca: exemple, échantillone

1. Anlatılmak istenen bir düşünceyi açıklamak için ileri sürülen ve onu daha somut hale getiren olay ya da olgu. 2. Bir bütünün özelliklerini belirtmek amacıyla ondan alınan ya da ayrılıp verilen küçük parça.

Kimya Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: nümune, İngilizce: sample, Fransızca: échantillon, Almanca: Probe

Bir özdeğin tüm özelliklerini içeren küçük bir bölümü.

Kentbilim Terimleri Sözlüğü - 1980

Türkçe: model, İngilizce: model, Fransızca: modèle, Almanca: Modell

Bir kentin bugünkü durumu ve gelecekte alması istenen biçim göz önünde tutularak, kentin oluşumunu biçimlendiren almaşık etkenleri sınamak ve herbirinin davranışlarını önceden kestirmek amacıyla kurulan simgesel denklem.

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: numune, İngilizce: sample

Bir evrenden, ilgili ayrıtlarını yansıtmak üzere seçilmiş yeterli sayıdaki gözlem birimi.

Uygulayım Terimleri Sözlüğü - 1980

Türkçe: nümune, eşantiyon, İngilizce: sample, specimen, Fransızca: échantillon, spécimen, éprouvette

1. genel uygulayım: a. Bir yapı, oluşum, bütün, ürün vb. niteliğini belirtmeye yarayan küçük parça. b. Bir özdek, töz, oluşum vb. özelliklerini gösterebilecek, bilgi verebilecek biçimde alınmış parça. c. Bir deney ya da inceleme için kullanılan parça. 2. ağaç işleri: Boya, cila ya da verniğin mobilyada oluşturacaklarını önceden belirlemek için kullanılan özel parça.

Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü - 1978

İngilizce: sample, Fransızca: échantillon, Almanca: Probe, Diğer: Jap. siryô

Bir özdeğin özellikleri üzerine bilgi verebilecek biçimde alınmış parça.

Fizik Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: model, İngilizce: model, Fransızca: modèle, Almanca: Modell

Bir nesnenin ya da bir işlemin yapımında kılavuzluk eden ve aslının niteliklerimi değişik bir ölçü içinde taşıyan nesne ya da işlem birimi, anlamdaş taslam.

Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: numune, eşantiyon, İngilizce: sample, Fransızca: échantillon

Bir malın satışını sağlamak için alıcıya gönderilen ya da gösterilen örnek.

Madencilik Terimleri Kılavuzu - 1979

sample

örnek

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: sample

Mallarını tanıtmak isteyen firmaların, malın niteliğini belirtmek, özelliklerini göstermek amacıyla, o maldan bedelsiz verdiği veya gönderdiği parça.

Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: nümune , İngilizce: specimen, Fransızca: éprouvette; échantillon], Almanca: Probe

Bir deney ya da inceleme için kullanılan metal parça.

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

sample

örnek

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

İngilizce: sample

Ana kitle içinden belli yöntemlerle çekilen ve ana kitleyi nitelik ve nicelik bakımından temsil ettiği düşünülen ve ana kitleden çok daha az sayıdaki birim kümesi.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: sample

Toplumu temsil edecek nitelik ve sayıda toplumun bir parçası olan grup.

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü - 2014

İngilizce: sample

1.Bir bütünü temsil eden kısım. #(numune)# 2.Bir araştırmada bütünü anlamak için bütünden seçilen araştırma yöntemlerinin uygulanacağı grup. #(örneklem)#

TDK kişi adları sözlüğü

Köken: Türkçe, Cinsiyet: Erkek

1. Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey. 2. Durumu ve niteliği benimsenmeye değer kimse.

Köken: Türkçe, Cinsiyet: Kız

1. Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey. 2. Durumu ve niteliği benimsenmeye değer kimse.

Kelime Kökeni

Ermenice ōrinag օրինակ  "model, nümune, misal, mesel, tarz, usul" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice ōrén օրէն  "usul, adet, töre, kural" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) awδēn "usul, töre, ayin" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

Tarihte En Eski Kaynak

ornāk "nümune" [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental (1500 yılından önce) ]

örnek "aynı anlamda" [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco (1533) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski