parti

 

parti

parti ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

parti (I)

Fransızca parti

1. isim Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasal topluluk, fırka:

      "Parti tarafından önerilen genel konular ile ozanın duyduğu şey arasında çelişki olamaz." - Necip Fazıl Kısakürek

2. isim İnsan topluluğu.

parti (I)

parti (II)

Fransızca partie

1. isim Bir bütünün parçası, kısım:

      "Yedi sekiz balyalık bir partiden bir buçuk iki kilo tütün yürütüyordu." - Necati Cumalı

2. isim Bazı oyunlarda bir kez:

      "Öğle sonları birkaç parti tavla oynamaktan hiç vazgeçmiyorduk." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

3. isim Bir kişi, bir kuruluş veya bir topluluğun, çoğu belli bir şeyi kutlamak amacıyla düzenledikleri eğlence:

      "Gülümhan'ın partisinde tanışır gibi olmuştuk." - Attila İlhan

4. isim Bir araya gelinerek oynanan tavla, konken, okey vb. oyunlardan her biri.

5. isim Bir yere bölümler hâlinde gönderilmekte olan bir malın veya bir bütünün parçası.

6. isim Herhangi bir ürünün tek seferde bir yerden başka bir yere gönderilen bölümü:

      İkinci parti mal bugün geliyor.

7. isim, ekonomi Tutam (II).

8. isim, mecaz Çok ucuza elde edilen şey.

9. isim, mecaz Vurgun, kazanç:

      "Kazanmakta olduğu partinin güme gitmesinden korkan terlikçi İhsan..." - Haldun Taner

10. isim, müzik Armoniyi oluşturan ezgilerden her biri.

parti (II)

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

İngilizce: lot

Aynı koşullarda ve zamanda üretilen, ambalajı, ambalaj büyüklüğü, sınıfı, tipi, çeşidi ve boyu aynı olan ürün örnekleri veya ambalajları topluluğu.

Kelime Kökeni

parti (I)

Fransızca le parti "taraftar zümresi, hizip, siyasi parti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca partie sözcüğünden türetilmiştir. parti<sup maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

"siyasi örgüt" [ (1890 yılından önce) ]

parti (II)

Fransızca la partie "1. bölüm, bölük, fasıl, 2. eğlence veya spor amacıyla bir araya toplanan insan grubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince partita "bölüm, fasıl" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince partire "bölmek, bölüşmek" fiilinin dişil (müennes, feminine) halidir. parsel maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

"fasıl, kısım, oyunda bölüm" [ Ahmet Rasim, Şehir Mektupları (1899) ]

"kibarane hususi eğlence" [ Mehmet Bahaettin, Yeni Türkçe Lugat (1924) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski