yeni

 

yeni

yeni ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. sıfat Kullanılmamış veya az kullanılmış olan, eski karşıtı:

      Yeni giysi. Yeni ayakkabı.

2. sıfat Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan:

      Yeni haber. Yeni moda.

3. sıfat En son edinilen:

      Yeni eve taşındık.

4. sıfat İşe henüz başlamış:

      Yeni öğrenci. Yeni asker.

5. sıfat O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan:

      Yeni bir buluş. Yeni bir düşünce.

6. sıfat Tanınmayan, bilinmeyen:

      Yeni imzalara rastlıyoruz.

7. sıfat Daha öncekilerden farklı olan:

      Yeni ihtiyaçlarımız var.

8. sıfat Eskisinin yerine gelen:

      Yeni vali çok çalışkanmış.

9. zarf Biraz önce, çok zaman geçmeden:

      "Yeni tanıştığım orman uzmanları çok nazik ve kibar insanlardı." - Çetin Altan

Kelime Kökeni

Eski Türkçe yaŋı sözcüğünden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

yaŋı "her ayın ilk on gününe verilen ad" [ Uygurca (800 yılından önce) ]

yaŋı "yeni olan her şey" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]

yeŋiçeri "yeni ordu, yeni ordu mensubu" [ Fatih Sultan Mehmed, Kanunname-i Al-i Osman (1481 yılından önce) : evvela vüzera, andan soŋra kaḍi ˁaskerler, andan soŋra defterdarlar ve defterdarlardan aşağa yeŋiçeri ağası ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski