dönence

 

dönence

Dönence veya Tropika, yeryüzü üzerinde, güneş ışınlarının yılda her birine bir kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un (eşlek) 23° 27′ kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki enlemden her biri. Bu iki enlem arasındaki bölgeye tropikal kuşak denir.

Bu enlemlerden yeryüzünün kuzey yarım küre de olanına Yengeç Dönencesi, güney yarım küre de Oğlak Dönencesi adı verilir.

  • 21 Haziran’da güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne dik gelir. Bu gün, Kuzey Yarımküre'de yazın, Güney Yarımküre'de de kışın başlangıcı olarak sayılır, Güney Kutup Dairesi'nde (66° 33′ G - 90° G) en az 24 saat gece yaşanır. Bugünden sonra yeryüzünün kuzeyinde günler kısalmaya, güneyinde ise uzamaya başlar ve buna Yaz Gündönümü adı verilir. Benzeri biçimde, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesine dik geldiği 21 Aralık, Kuzey Yarımküre'de kışın, Güney Yarımküre'de da yazın başlangıcıdır ve Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat gece yaşanır.
  • Dönenceler matematik iklim kuşağı olan Tropikal kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluştururlar.
  • Dönencelerde iki meridyen arası uzaklık yaklaşık 100 kilometredir.

Dönenceler ile ortalarındaki Ekvator
Dönenceler ile ortalarındaki Ekvator

Tropikal kuşak
Tropikal kuşak

dönence ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, gök bilimi, coğrafya

Yerküre üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un 23° 27' kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki çemberden her biri, tropika.

Gökbilim Terimleri Sözlüğü - 1969

Türkçe: medâr, İngilizce: tropic, Fransızca: tropique, Almanca: Wendekreis

Ay ya da Güneş'in görünen deviminde gelip geri döndüğü yer ya da daire; yaz dönencesi, kış dönencesi gibi.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü - 1980

Türkçe: medar, İngilizce: tropic, Fransızca: tropique, Almanca: Wendekreis

Yeryuvarı üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve eşleğin 23° 27' kuzey ve güneyinden geçen çemberler. bk. Oğlak dönencesi, Yengeç dönencesi.

Kelime Kökeni

Türkçe dönen sözcüğünden +çA sonekiyle türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

"üzerinde dönülen yer, medar, tropik" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı (1945) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski