tropik

 

tropik

tropik ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

sıfat, gök bilimi, coğrafya, Fransızca tropique

Dönenceye ait:

      "Geniş pencerelerin önünde bakımlı tropik bitkiler var." - İnci Aral

Kelime Kökeni

Fransızca tropique "1. dönence, 2. Yengeç ve Oğlak dönenceleri arasında kalan sıcak iklim kuşağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca tropikós τροπικός  "dönence" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca trepō, trop- τρεπω, τροπ-  "dönmek, yönelmek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *trep-2 biçiminden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı (1945) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski